02-09-20
Corona

Eindelijk een klinisch psycholoog in CELEVAL!

Premier Wilmes kondigde het al aan op de Nationale Veiligheidsraad: de maatregelen moeten anders en ook de samenstelling van CELEVAL (evaluatatiecel) moet anders. Ze noemde onder andere expliciet dat psychologen toegevoegd dienden te worden.

Vanmorgen raakte dan ook de nieuwe samenstelling van CELEVAL bekend. Collega Ariane Bazan, klinisch psycholoog aan de ULB en lid van de Federale Raad voor de GGZ - beroepen werd toegevoegd. 

De VVKP heeft samen met de expertengroep "Psychology and Corona" al van bij het begin van de crisis aangedrongen dat er meer gebruik zou gemaakt worden van psychologen in de adviesraden. We zijn blij dat dit nu eindelijk gelukt is. De expertengroep gaat in verbinding met collega Bazan en zal informeren over de reeds geproduceerde rapporten en adviezen. 

Daarnaast werd er tevens aangekondigd dat naast CELEVAL er ook een nieuw wetenschappelijk comité zal opgericht worden. We verwachten dat de expertengroep "Psychology and corona" ook daar in betrokken zal worden. 

Naar het dossier "Expertengroep Psychology and Corona"