27-07-20
Beroep
Terugbetaling
ELP

Mentaalwijs* maakte begin juli een voorstel over aan het RIZIV en het kabinet De Block om het noodbudget van 67 miljoen voor de GGZ vrij te geven en het huidige ELP project te vervangen.

Mentaalwijs* maakte begin juli een voorstel over aan het RIZIV en het kabinet De Block om het noodbudget van 67 miljoen voor de GGZ vrij te geven en het huidige ELP project te vervangen.

Hierin krijgt iedere burger rechtstreekse toegang tot de klinisch psycholoog. Het RIZIV betaalt 60 € per sessie terug via de mutualiteiten (70 € voor de verhoogde tegemoetkoming). Het aantal sessies wordt niet beperkt en het tarief kan vrij bepaald worden. 

Op 17.7 vond een overleg met het Riziv plaats, waaraan ook UPPCF en VVKP deelnamen. Verschillende pistes werden besproken en er is gekozen de Minister te vragen wat zij ondernomen heeft en van plan is te ondernemen met het budget dat vrijgemaakt werd voor de ELP. Er vertrok desbetreffend een mail op 23 juli naar Minister De Block.


Patrick Engelhardt, lid van de divisie zelfstandige praktijkvoering VVKP, roept in een opiniestuk in De Standaard van 27 juli de beleidsmakers op om verantwoordelijkheid te nemen:
Alle burgers hebben recht op gefinancierde klinisch psychologische zorg, ongeacht de zwaarte van de pathologie en de eigen financiële draagkracht. Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen, de randvoorwaarden verbeteren en weerstaan aan de druk van drukkingsgroepen.
Goede zorg vertrekt vanuit de vraag van de persoon en niet vanuit een diagnose of een voorgeschreven procedure. Belangrijk is dat patiënten erkenning krijgen dat zij de expert over hun leven zijn. De psycholoog is de expert in de werkwijze, die hij op de patiënt afstemt. Zet de patiënt aan het roer voor zijn behandeling, en laat hem zelf een klinisch psycholoog kiezen die bij hem past. Sloop de verplichte medische doorverwijzing en financier de klinisch psycholoog rechtstreeks via het Riziv
.”

Het opiniestuk werd mede ondertekend door Lotte De Schrijver, voorzitter VVKP en Quentin Vassart, voorzitter UPPCF.

Volgens ons is het nu het geschikte moment om dit onder de aandacht te brengen. Wat er ook van komt, het is een verdere sensibilisering van de publieke opinie voor het werkveld van klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en psychotherapeuten. 

VVKP blijft zich inzetten voor alle klinisch psychologen. Het versterken van de positie van de zelfstandige klinisch psycholoog gaat ook ten goede komen voor de autonomie en de belangen van de klinisch psychologen in loondienst. En laat dat laatste juist één van de prioriteiten in de volgende bestuursperiode zijn.

* Mentaalwijs is een maatschappelijk breed gedragen initiatief om meer aandacht te vragen voor een performante geestelijke gezondheidszorg waarin adequaat geïnvesteerd wordt. Samen met UPPCF, Test-Aankoop, Unizo, experten van de universiteiten en overheidsdiensten en andere stakeholders uit het GGZ-landschap (waaronder heel wat patiëntenvertegenwoordigers, mantelzorgers, en ervaringsdeskundigen) steunt VVKP dit initiatief in het streven naar een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg.
Alle informatie over hun stappen vind u op de webpagina www.mentaalwijs.be