17-08-20
Internationaal

De VVKP sluit aan bij meer dan 60 psychologenverenigingen van over heel de wereld om meer aandacht te vragen voor wat psychologie en psychologen kunnen betekenen voor de mensheid.

In een gezamenlijk statement vragen meer dan 60 internationale psychologenverenigingen meer aandacht voor psychologie en psychologen in het kader van de vele maatschappelijke uitdagingen die globale proporties aannemen. Oplossingen voor de problemen zoals klimaatverandering, migratie, geestelijke gezondheid en recent de COVID -19 crisis hebben allemaal de mens en zijn gedrag als gemeenschappelijke factor. Psychologie als wetenschapsdiscipline kan een belangrijke bijdrage leveren aan het debat dat nu vaak sterk gepolitiseerd of éénzijdig wordt gevoerd. 


Klemtonen die VVKP in dit kader wenst te benadrukken.

Het persbericht is een consensustekst, met het doel zo veel mogelijk nationale verenigingen mee te laten tekenen. VVKP wil hier graag in de toekomst nog een stap verder in gaan. 
Psychologen kunnen helpen te sensibiliseren en beleidsmakers erop te wijzen dat beslissingen meer draagkracht hebben als ze duidelijk zijn en perspectief bieden. Als je mensen duurzaam wilt motiveren om hun gedrag aan te passen en om te gaan met onprettige boodschappen, dan dienen er gedragen principes aan de basis daarvan te liggen. Wees eerlijk dat er ongemak zal zijn. Mensen zijn immers bereid ongemak te verdragen als het een gemeenschappelijk project is. Zoek een zo breed mogelijk draagvlak, mensen kunnen meer verdragen als we als groep bereid zijn toegevingen te doen. Principes als rechtvaardigheid en proportionaliteit zijn dan belangrijk. Zoek mensen die een voorbeeldfunctie kunnen invullen. 
VVKP wil in het kader van deze actie wijzen op de maatschappelijke gevolgen van discriminatie, exclusie en armoede, die een grote rol speelt in het ontstaan van psychisch lijden. Naast de ‘economische’ winst is er vooral de ‘maatschappelijke’ winst die wij willen beklemtonen, die te bereiken is door sociale participatie en het bevorderen van psychisch welzijn voor alle burgers.


Waarom deze internationale acties?


De laatste jaren is er een soort van “ontwaken” ontstaan binnen diverse nationale en internationale psychologenverenigingen. Zij vonden dat teveel maatschappelijke uitdagingen in de handen bleven van politieke beleidsmakers, éénzijdig benaderd werden vanuit bepaalde wetenschapsdisciplines, maar dat bovenal de menselijke factor uit het oog werd verloren. Hierdoor raakten debatten vaak gepolitiseerd waardoor polarisatie ontstond en er weinig vooruitgang werd geboekt.
Recent werden psychologen uitgenodigd door de natuurwetenschappers om actief deel te nemen aan het debat rond klimaatsverandering. De collega’s uit de natuurwetenschappen kwamen tot de conclusie dat simpelweg het communiceren van klimaatverandering en het wetenschappelijk onderzoek er rond onvoldoende bleek om het gedrag van mensen en beleidsmakers te veranderen. 
De internationale top in Lissabon was hiervoor een eerste aanzet: https://www.psychologyandglobalhealth.org/. Hieruit is een sterk internationaal team gegroeid, de “Global Psychology Leadership Team”, wat actief globale maatschappelijke uitdagingen bespreekt en onderzoekt op welke manier psychologie en psychologen een meerwaarde zouden kunnen betekenen.


Waarom participeert de VVKP aan deze internationale samenwerkingen?


De VVKP investeert de laatste jaren meer en meer in internationale samenwerking zowel op Europees verband in EFPA alsook op internationaal vlak. De reden daarvoor is heel eenvoudig. De VVKP blijft voorlopig een bescheiden vereniging met haar 2500 leden, wat onvoldoende is om een volwaardige staf - of studiedienst uit te bouwen. Andere psychologenverenigingen zijn veel groter, waar dergelijke kennis wel in huis is. Deze internationale samenwerkingen bieden ons dan ook  toegang tot een onschatbare bron van materialen, onderzoek en inspiratie. Deze samenwerkingen worden ook erg geapprecieerd door het beleidsniveau wat onze relevantie als gesprekspartner dan ook verhoogt.
 

Naar de gezamenlijke verklaring