09-07-20

Deze gratis webinar over "De meerwaarde van Kringwerking - Loyaliteit en weerstand" werd opgesteld van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie, Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten, Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, Ergotherapie Vlaanderen, Belgische Vereniging der Podologen en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen in het kader van een project gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

Gratis Webinar "Meerwaarde van kringwerking - Loyaliteit en weerstand"

Project "Lokale Betrokkenheid zorgberoepen in Eerstelijnszones"

In het kader van een project dat gefinancieerd is van de Vlaamse Overheid, hebben de VVKP samen met 5 andere beroepsverenigingen een eerste van 3 gratis Webinar gegeven omtrent de meerwaarde van kringwerking en hoe omgaan met loyaliteit een weerstand van kringen.

Het doel van dit project en deze webinar is om zorgverstrekkers het belang van lokale samenwerking te tonen en deze te versterken. De beroepsverenigingen die meedoen aan dit project kunnen en willen hierin een faciliterende rol spelen.

Vind meer over het project hier

De Webinar werd gemodereert van Nathalie de Jonghe, dietiste en werkend voor de VBVD.

Eerst heeft Mieke Grisar in het eerste deel van de Webinar aangetoond dat kringen een heel geschikt middel zijn om samen met collega's doelen te bereiken, een groter netwerk op te bouwen en zeker in tijden van crisis - zoals de Covid-situatie - informatie en noden gemakkelijker te begrijpen.

Daarna heeft Ulrike Kool, klinisch psychologe en beleidsmedewerker van VVKP, de ervaringen van VVKP gedeeld over het omgaan met loyaliteit en weerstand. Dit zijn belangrijke punten die zowel voor de beroepsverenigingen als ook binnen een kring kunnen spelen.

 De webinar was met meer dan 100 deelnemers een grote succes en werd opgenomen.

Ga direct naar de Webinar op het VVKP youtube-kanaal

VIND HIER DE RESULTATEN VAN DE POLS 

De volgende twee webinars vinden plaats:

Webinar 2

Op donderdag 3 september 19u30 tot 20u30

Over Kwaliteit en vorming via kringwerking 

Kan je deze niet live meekijken? Geen nood, ook deze webinar wordt opgenomen.

VIND MEER INFORMATIE OVER DEZE WEBINAR HIER. 

Webinar 3 

Op donderdag 17 september 19u30 tot 20u30

Over Administatie & Communicatie

Kan je deze niet live meekijken? Geen nood, ook deze webinar wordt opgenomen.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WEBINAR HIER.