27-10-20
Beroep

Wat heeft de nieuwe federale regering voor ons in petto? VVKP ging grondig door het akkoord en ontdekte een aantal interessante elementen voor onze beroepsgroep.

Aanloop

De aanloop van de federale regering was weer ontzettend lang. Men zou bijna vergeten wat men vroeg aan de verschillende politieke partijen. Zoals bij elke verkiezingen had VVKP een verlanglijstje doorgestuurd naar de verschillende partijen.

Naar het VVKP - verkiezingsmemorandum

Ondanks de aanslepende regeringsvorming zaten we als VVKP niet stil. Zo hebben we hard gewerkt met leden van het federaal parlement om er een resolutie met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg door te krijgen.

Naar de resolutie

Uiteraard was het dus voor ons belangrijk om te kijken welke elementen daarvan terug te vinden zijn in het regeerakkoord.

Het regeerakkoord

Al van in de inleiding wordt het duidelijk dat er behoorlijk wat aandacht is voor geestelijke gezondheidszorg en het mentaal welbevinden van de burgers. 

Er wordt uiteraard een sterke nadruk gelegd op de strijd tegen het Coronavirus. Daarin vinden we heel wat elementen terug die de expertengroep "Psychology and Corona" reeds heeft aangeleverd. 

Het meest relevant voor ons is natuurlijk het luik "gezondheidszorg". Interessant is de insteek van een brede visie op de gezondheid: men heeft hier niet enkel aandacht voor het lichamelijke stuk, maar ook voor het algemene welbevinden en zelfs zingeving. Dit vinden we belangrijk gezien onze strijd tegen de "overmedicalisering" van de gezondheidszorg.

Ook interessant is de piste naar meer preventie. Zo is er ondermeer sprake van preventieve controle-onderzoeken (o.a. voor psychische zorg). Hierin lijken ons ook mogelijkheden te zitten voor onze beroepsgroep.

De hervormingen in het ziekenhuislandschap worden doorgezet. Ook hier wil VVKP mee aan de kar trekken om te verzekeren dat het psychologisch denken meer verankerd geraakt in het ziekenhuiswezen.

We lezen in het regeerakkoord toch een belangrijke passage omtrent de geestelijke gezondheidszorg en specifiek over ons beroep. De 200 miljoen € van het federale parlement wordt alvast recurrent gemaakt. De beloofde gelijkwaardige benadering van geestelijke gezondheidszorg aan de somatische gezondheidszorg uit de goedgekeurde resolutie vinden we ook terug in het regeerakkoord. Er zal een groeipad uitgetekend worden waarbij de terugbetaling van psychologische zorgen de eerste prioriteit is.  Dat lijkt ons een zeer belangrijk statement van de nieuwe regeringsploeg, waar VVKP hen graag aan zal houden. In het RIZIV wordt een overeenkomstencommissie opgericht voor de geestelijke gezondheidszorg waarin ook de klinisch psychologen volwaardige partner zijn.

Ook buiten het domein van de gezondheidszorg lezen we opportuniteiten voor klinisch psychologen. Zo zal in het domein arbeid de reïntegratie van langdurig zieken op het werk worden versterkt en blijft de strijd tegen stress en burn - out belangrijk, deze zal verder worden opgevoerd. Ook dit zijn belangrijke thema's waar blijvend op ingezet zal worden.

Binnen justitie lezen we dat de ambitie er is om de geestelijke gezondheidszorg voor gedetineerden op het niveau te brengen van die van de vrije samenleving. We weten allemaal dat er op beide domeinen nog heel wat werk op de plank ligt.

Al bij al lezen we heel wat opportuniteiten voor onze beroepsgroep en onze discipline. We zien verschillende strijdpunten verschijnen in het regeerakkoord, wat op zichzelf een positieve zaak is. Het toont dat we als beroepsgroep en wetenschappelijke discipline er (meer dan voorheen) in slagen om relevant te zijn. Echter, de uitdaging wordt nu om deze elementen ook daadwerkelijk om te zetten in beleidsdaden.

U mag er gerust op zijn dat de VVKP daar over zal waken. U kan ons hier bovendien bij helpen door u aan te sluiten als klinisch psycholoog. Uw steun en de steun van uw collega's is onontbeerlijk voor de werking van deze vereniging. Samen bereiken we immers meer!