02-05-21
Beroep

De divisie ethiek en deontologie zoekt wat helpende handen om de vele deontologische vragen van collega's te beantwoorden. Hecht jij veel belang aan ethisch correct werken en ben je goed vertrouwd met onze deontologische code?

Het ethisch en deontologisch correct functioneren is essentieel voor klinisch psychologen. Er zijn heel wat uitdagingen die beantwoord moeten worden. Sommige worden opgenomen door de Psychologencommissie doch andere zijn de verantwoordelijkheid voor de beroepsvereniging. Op dit ogenblik wordt dit echter slechts heel gedeeltelijk opgenomen. We denken hierbij aan het beantwoorden van vragen van individuele leden, het organiseren van opleidingen, het opvolgen van de wetgeving, het verzorgen van publicaties onder andere in het TKP.
Wij willen verder werk maken van een ethisch onderbouwing van ons beroep, hierbij hoort zowel het stilstaan en onderzoeken hoe ethisch reflecteren zijn weerspiegeling kan vinden in ons handelen als het verder uitwerken van onze deontologie. Zo was de thematiek van de eerbaarheid van ons beroep nog een thema begin dit jaar, maar dienen de richtlijnen rond het beroepsgeheim verder uitgewerkt te worden.

Wil je meewerken aan het ontwikkelen van visie hierover dan ben je de geknipte vrouw of man om aan te sluiten. Karel De Witte is op dit ogenblik de enige persoon die de divisie bemant. Oproep is om een groep personen, liefst vanuit de verschillende divisies, te vinden die zich willen engageren elk naar zijn eigen mogelijkheden. Bij start zullen we samen bepalen hoe we het werk kunnen organiseren. Met de ervaring met corona kunnen we opteren om maximaal digitaal te vergaderen om zo reistijd te beperken.
Mocht u vragen hebben bij deze oproep, aarzel dan niet Karel De Witte te contacteren via mail of via telefoon (0495/274041). Als u zich wil engageren, gelieve dan voor 15 mei een mail te sturen of te bellen naar Karel De Witte.