02-07-20
Beroep
Algemeen belang
GGZ
Terugbetaling
ELP

Een historische stap voor ons beroep en de geestelijke gezondheidszorg. Een resolutie waar we 2 jaar aan gewerkt hebben samen met Mentaalwijs en Test - Aankoop werd vandaag vakkundig door Els Van Hoof (CD&V) door het parlement geloodst.

De VVKP is niet stil blijven zitten. Samen met Mentaalwijs, Test-Aankoop, UPPCF en andere stakeholders uit het GGZ-landschap (waaronder heel wat patiëntenvertegenwoordigers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen) hebben we een resolutie uitgewerkt om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker en laagdrempeliger te maken. We vonden Els Van Hoof (CD&V) bereid om deze resolutie door het parlement te loodsen.

We zijn enorm trots u te mogen melden dat de resolutie (quasi) unaniem werd aangenomen in het parlement. Na de opname van de klinisch psycholoog als autonoom gezondheidszorgberoep is dit een volgende historische stap die het beroep, mede dankzij de VVKP, heeft kunnen zetten. Het is altijd de strategie geweest van de VVKP om het enge ‘medische’ model van onze gezondheidszorg van binnenuit te veranderen. Deze parlementaire resolutie is hier een belangrijke stap in.

We lichten enkele elementen van de resolutie eruit:

 • Een meer gelijkwaardige benadering van geestelijke gezondheidszorg ten aanzien van somatische gezondheidszorg.
 • Tegen 2030 moet 12% van het federale gezondheidsbudget naar geestelijke gezondheidszorg gaan (ter vergelijking: op dit moment is dit ongeveer 6%, maar liefst een verdubbeling dus!).
 • De financiering van de professionele stage van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen.
 • De oprichting binnen het RIZIV van een overeenkomstencommissie tussen klinisch psychologen, orthopedagogen en de verzekeringsinstellingen, een ‘psycho-mut’
 • De psycho-mut wordt bevoegd voor:
  • Het verder uitwerken van de financiering voor klinisch psychologische zorg;
  • Het bepalen van marktconforme honoraria;
  • Het vastleggen van praktijkpremies en andere vergoedingen voor klinisch psychologen die bijdragen tot kwaliteitsvolle, veilige, op wetenschappelijke evidentie gebaseerde psychologische zorg;
  • Het uitwerken van een volwaardig systeem van terugbetaling zonder beperking in doelgroepen, met samenwerking tussen huisartsen en klinisch psychologen, doch zonder verwijzing;
 • Een adviescommissie oprichten in het RIZIV die adviseert rond alle materies betreffende geestelijke gezondheidszorg en waarin alle actoren, ook mantelzorgers en ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigd zullen zijn.

We willen expliciet al onze leden bedanken voor hun steun de afgelopen jaren. Dankzij hun bijdrages, zowel in lidgelden als in vrijwillig engagement naar de vereniging toe, is dit mogelijk geworden. We zetten met deze resolutie en haar voorwaarden omtrent een volwaardige en billijke financiering een belangrijke volgende stap naar grotere maatschappelijke erkenning en waardering voor ons beroep én voor de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen.