27-05-21
Beroep
wet

Minister Vandenbroucke informeert dat de invoering van de kwaliteitswet met een jaar vertraagd wordt. Het is zeker de bedoeling dat de wet uitgevoerd wordt, doch de Covid - crisis en de lange aanloop om een nieuwe regering te vormen, maakt dat de voorziene datum 01 juli 2021 niet meer haalbaar is.

Wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

Normaal gezien had op 01 juli 2021 de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg in werking moeten treden. Die wet kwam in de vorige legislatuur onder toenmalig minister Maggie De Block tot stand als één van de grote hervormingen van de verouderde Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen (WUG).

De wet wordt ook wel eens de sokkelwet genoemd, omdat ze een aantal basisbepalingen inzake kwaliteit regelt die gelden voor alle zorgberoepen en dus ook voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. 

Als gevolg van de lange regeringsvorming en de overbelasting door de Covid - crisis is er onvoldoende tijd om de startdatum van 01 juli 2021 te respecteren. De minister heeft aan de verschillende federale raden laten weten dat de datum verlaat wordt naar 01 juli 2022. 

In zijn schrijven beklemtoont de minister echter wel dat de wet wel degelijk zal uitgevoerd worden. Op dit moment werken de administraties en de federale raden al volop aan de volgende onderdelen:

  • de Federale Toezichtscommissie: deze zal de huidige Provinciaal Geneeskundige Commissies vervangen
  • het register van praktijken: een nieuwe databank die een overzicht moet geven van wie welke gezondheidszorg verstrekt in ons land
  • het portfolio: hierin zal een zorgverstrekker kunnen aantonen over welke competenties hij/zij beschikt
  • het elektronisch patiëntendossier: wat moet er allemaal in staan en hoe moet het bewaard worden?
  • het portaal voor de zorgverstrekkers: een makkelijke tool om je gegevens als zorgverstrekker up to date te houden en geen dubbele registraties meer.

De VVKP blijft dit dossier voor u natuurlijk nauwgezet volgen.

Naar ons dossier over de sokkelwet