26-05-21
IFIC
Beroep

De divisie voorzieningen organiseert 2 webinars om collega's in loondienst binnen de diverse voorzieningen te informeren over onder meer het IFIC - dossier. Deze activiteiten zijn gratis en staan open voor alle psychologen, ook niet - leden.

Interactieve zoomsessie voor diensthoofden en vakgroepverantwoordelijken

We organiseren deze sessie tussen de divisie voorzieningen en de verschillende diensthoofden en vakgroepverantwoordelijken. We wisselen met elkaar van gedachten over thema's zoals IFIC en de professionele stage.

Dinsdag 08.06.2021 van 19:30 - 21:00.

Meer info en inschrijven?

Webinar: infosessie IFIC

De maand juni kondigt zich weer aan als een belangrijke maand. Veel collega's zullen opnieuw gevraagd worden om in te stappen. Vanuit de divisie voorzieningen willen we jullie informeren over de laatste stand van zaken.

Dinsdag 15.06 van 12:00 - 13:00.

Meer info en inschrijven?