VVKP behartigt uw belangen!

28-03-23
VVKP

Wat gebeurt er met je lidgeld?

De lidgelden van onze leden gaan voor een belangrijk stuk naar onze staf. Zij laten ons toe om minder afhankelijk te zijn van vrijwilligers en zijn cruciaal in het uitbouwen van een professionele organisatie.

Dankzij onze vele samenwerkingen met internationale organisaties zoals EFPA of de Global Psychological Alliance leren we veel bij over de manier waarop klinische psychologie in andere landen is georganiseerd en verder wordt uitgebouwd. Deze opgedane kennis zorgt er ook voor dat we veel sterker voor de dag kunnen komen in onze gesprekken en onderhandelingen met diverse stakeholders en beleidsorganen.

Dankzij de meer dan 2200 collega’s die gekozen hebben om zich te verzamelen binnen VVKP zijn wij veruit de grootste beroepsvereniging van klinisch psychologen, niet enkel in Vlaanderen maar in gans het land. Het zijn deze leden die ons een sterk gewicht geven aan de onderhandelingstafel en ervoor zorgen dat wij hét aanspreekpunt zijn voor overheden en beleidsmakers.

VVKP als betrouwbare partner neemt het voortouw en verbindt

Wij zetten versterkt in op samenwerking om onze slagkracht te verbreden. Naar het diverse veld van klinisch psychologen is een meervoudige partijdigheid een belangrijke leidraad – wij verenigen immers alle klinisch psychologen. Op verschillende fronten sluiten wij coalities met andere beroepsverenigingen, dit betekent ook dat je compromissen sluit.

Alleen gaan we sneller, samen komen we verder

Zo zijn wij samen met de klinisch orthopedagogen en onze Franstalige zustervereniging UPPCF aan de slag om onze gemeenschappelijke belangen te behartigen. Via de Belgische koepelvereniging BFP-FBP zoeken we gemeenschappelijke opportuniteiten om de discipline van de psychologie op de kaart te zetten. Van nature uit is de Beroepsvereniging voor de Wetenschappelijke onderbouwing van Psychotherapie (BWP) onze nauwste bondgenoot, we delen immers veel leden. We blijven actief zoeken naar manieren om onze verenigingen structureel, in alle respect voor de eigenheid, met elkaar te verbinden. 

VVKP krijgt dingen voor elkaar

Hoe zinvol is het om je als psycholoog aan te sluiten bij een beroepsvereniging zoals de VVKP? Zijn we niet gewoon de speelbal van de overheid of van werkgeversorganisaties?

Neen, VVKP heeft aangetoond dat het mogelijk is om dingen voor elkaar te krijgen als we bereid zijn te onderhandelen. Dit doen we vastberaden, met een plan en met kennis van zaken. Zo hebben we in 2016 eindelijk het beroep van klinisch psycholoog erkend gekregen als een onafhankelijk gezondheidszorgberoep. In datzelfde jaar werd onze deontologische code ook wettelijk verankerd en werden tuchtraden opgericht binnen de Psychologencommissie die instaan voor de bescherming van de patiënt.

In 2020 weigerden we mee te stappen in de conventie van Maggie De Block. In 2021 onderhandelden we voor het eerst in de geschiedenis van ons beroep een budget van 152 miljoen euro voor de terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn. Dit laatste was een historische eerste stap in de richting van de verdere ontsluiting van psychologische zorg in ons land.

Een sterke middenveldorganisatie zoals VVKP krijgt dingen voor elkaar. En hierin maakt jouw lidmaatschap echt het verschil!

VVKP neemt het voor je op

Belangen van je leden behartig je niet enkel van achter een computer, maar ook door in gesprek te gaan met de overheid en de andere stakeholders. Wij nemen onze plek in aan de onderhandelingstafel door met kennis van zaken en op een constructieve, maar duidelijke manier de belangen van onze leden te vertolken en te verdedigen.

VVKP vertegenwoordigt haar leden op de volgende manieren:

  • VVKP is de enige Vlaamse beroepsvereniging van klinisch psychologen die op het RIZIV kan onderhandelen over de toekomstige financiering en organisatie van psychologische zorg in dit land.
  • We vertegenwoordigen onze beroepsgroep binnen de Federale Raad van de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen, de raad die advies geeft aan de Minister van Volksgezondheid over alle materies die raken aan de uitoefening van ons beroep.
  • We vertegenwoordigen onze beroepsgroep binnen het Vlaams Instituut voor de Eerstelijnszorg, het instituut dat de organisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen ondersteunt. Voor VVKP is de klinisch psycholoog een eerstelijnszorgverstrekker die rechtstreeks toegankelijk moet zijn voor patiënten.
  • VVKP is de enige beroepsvereniging van klinisch psychologen op het Overleg Zelfstandig Zorgverstrekkers samen met de andere disciplines de belangen behartigen van de vrije beroepen in de zorg.

Ook daarbuiten is VVKP uitgegroeid tot dé gesprekspartner voor de federale en Vlaamse overheid, werkgeversorganisaties zoals Zorgnet-Icuro, de mutualiteiten, en andere relevante partnerorganisaties voor klinisch psychologen.

Doordacht te werk gaan

De VVKP doet niet aan platvloers syndicalisme. Wij hebben een plan en een duidelijke stijl. De stijl waarmee VVKP naar buiten komt is in overeenstemming met onze deontologie en de waardigheid van ons beroep. Ze is helder terug te vinden in de missie/visie van de VVKP.

De VVKP heeft ook een duidelijk plan om haar doelstellingen te realiseren. Dat plan wordt mede bepaald door onze leden die zich organiseren in divisies. Elke nieuwe bestuursperiode wordt het nieuwe VVKP bestuur verkozen aan de hand van een nieuw beleidsplan tijdens onze Algemene Vergadering. In onze vereniging bepalen de leden dus de standpunten.

Wat is het volgende? Laat het ons weten via onze lopende bevraging!

Doe mee aan onze bevraging