06-12-22
Koen Lowet

Financiering psychologische zorg in de eerstelijnszorg

In 2021 lanceerden we samen met Minister Frank Vandenbroucke een grootschalig pilootproject om psychologische zorg in de eerstelijn toegankelijker te maken voor de Belgische burger. Daarbij vertrekken we vanuit een nieuwe benadering om naar gezondheidszorg te kijken, namelijk een "public health" benadering.

Met een budget van 151 miljoen euro organiseren we een psychologisch aanbod voor mensen die een hulpvraag hebben die beantwoord kan worden met een beperkt aantal interventies. Op die manier richten we ons op mensen met een beginnende psychische problematiek waar we vroegtijdig willen tussenkomen zodat erger voorkomen kan worden. Daarnaast gebruiken we deze conventie ook om interventies te doen naar de burger en diens omgeving. Zo engageren collega's zich om vanuit hun praktijk of voorziening om toe te stappen naar locaties waar we burgers kunnen treffen die een hoger risico lopen op het ontwikkelen van psychische problematiek. Op die manier hopen we nog sneller mensen te kunnen bereiken die nood hebben aan psychologische zorg.

Lees meer: Financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones. 

Terugbetaling neuropsychologische revalidatie bij aanhoudende COVID-19 klachten

In het kader van een transversaal plan om een multidisciplinaire begeleiding mogelijk te maken voor patiënten met aanhoudende COVID - 19 klachten, wordt er vanaf 01 december 2022 voor het eerst een terugbetaling voorzien voor neuropsychologische diagnostiek en revalidatie. 

Lees meer: Terugbetaling neuropsychologische revalidatie bij COVID - 19

Terugbetaling psychologische zorg mutualiteiten

Vrijwel alle mutualiteiten in België voorzien één of andere terugbetaling voor psychologische zorg via hun aanvullende verzekering. Deze verzekering valt buiten de verplichte ziekteverzekering. De mutualiteiten organiseren deze zelf vanuit het lidgeld dat je betaalt. Zij kunnen dan ook zelf de regels bepalen voor deze terugbetaling (aantal sessies, grootte van het bedrag, enz.)

Bij de meeste mutualiteiten sluiten klinisch psychologen zelf een overeenkomst af opdat hun cliënten van deze terugbetaling kunnen genieten.

Je informeert je dus best zelf bij je mutualiteit over de specifieke voorwaarden. 

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

Sindskort vormt de Vlaamse Verenging voor Neuropsychologie (VVNP) een onderdeel van VVKP als "Divisie Neuropsychologie"

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Klinische ouderenpsychologie

Deze divisie verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat met ouderenpsychologie te maken heeft.