06-12-22
Koen Lowet

Financiering psychologische zorg in de eerstelijnszorg

In 2021 lanceerden we samen met Minister Frank Vandenbroucke een grootschalig pilootproject om psychologische zorg in de eerstelijn toegankelijker te maken voor de Belgische burger. Daarbij vertrekken we vanuit een nieuwe benadering om naar gezondheidszorg te kijken, namelijk een "public health" benadering.

Met een budget van 151 miljoen euro organiseren we een psychologisch aanbod voor mensen die een hulpvraag hebben die beantwoord kan worden met een beperkt aantal interventies. Op die manier richten we ons op mensen met een beginnende psychische problematiek waar we vroegtijdig willen tussenkomen zodat erger voorkomen kan worden. Daarnaast gebruiken we deze conventie ook om interventies te doen naar de burger en diens omgeving. Zo engageren collega's zich om vanuit hun praktijk of voorziening om toe te stappen naar locaties waar we burgers kunnen treffen die een hoger risico lopen op het ontwikkelen van psychische problematiek. Op die manier hopen we nog sneller mensen te kunnen bereiken die nood hebben aan psychologische zorg.

Lees meer: Financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones. 

Terugbetaling neuropsychologische revalidatie bij aanhoudende COVID-19 klachten

In het kader van een transversaal plan om een multidisciplinaire begeleiding mogelijk te maken voor patiënten met aanhoudende COVID - 19 klachten, wordt er vanaf 01 december 2022 voor het eerst een terugbetaling voorzien voor neuropsychologische diagnostiek en revalidatie. 

Lees meer: Terugbetaling neuropsychologische revalidatie bij COVID - 19

Terugbetaling psychologische zorg mutualiteiten

Vrijwel alle mutualiteiten in België voorzien één of andere terugbetaling voor psychologische zorg via hun aanvullende verzekering. Deze verzekering valt buiten de verplichte ziekteverzekering. De mutualiteiten organiseren deze zelf vanuit het lidgeld dat je betaalt. Zij kunnen dan ook zelf de regels bepalen voor deze terugbetaling (aantal sessies, grootte van het bedrag, enz.)

Bij de meeste mutualiteiten sluiten klinisch psychologen zelf een overeenkomst af opdat hun cliënten van deze terugbetaling kunnen genieten.

Je informeert je dus best zelf bij je mutualiteit over de specifieke voorwaarden. 

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie verzamelt expertise over de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties, en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.