Dit dossier bundelt alle info over de gesuperviseerde professionele stage die noodzakelijk is om de erkenning te bekomen om de klinische psychologie te mogen beoefenen, zoals voorzien in de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen.