08-10-20
Beroep

De Raad van Bestuur heeft besloten om VVKP als partnervereniging terug te trekken uit het actieplan “Zorgen voor Morgen”. De VVKP heeft veel geïnvesteerd in dit project en kan niet akkoord gaan wanneer het merendeel van de Vlaamse klinisch psychologen uitgesloten wordt en het recht op vrije keuze van zorgverstrekker hierdoor niet gerespecteerd wordt.

Bij de start van de Corona-crisis heeft de VVKP de handen in elkaar geslagen met de andere actoren uit het werkveld om dezorgsamen.be op te richten. Via dit platform trachten we de meer dan 350.000 medewerkers in de zorg- en welzijnssector te ondersteunen. Deze medewerkers moeten in bijzonder stresserende omstandigheden werken en lopen bijgevolg een ernstig risico op de ontwikkeling van psychische klachten. 

Minister Wouter Beke kondigde in zijn actieplan "Zorgen voor morgen" aan dat hij ook een luik "Psychosociale ondersteuning voor de medewerkers in de zorg- en welzijnssector" zou voorzien. Het kabinet Beke heeft hiervoor dezorgsamen.be aangesproken. VVKP heeft samen met de partners van de Permanente Vorming EerstelijnsPsychologie, ondersteuningspakketten ontwikkeld die aangeboden kunnen worden aan de vele medewerkers in de zorg- en welzijnssector.

We hebben recent echter vernomen van het kabinet dat er voor de verdere uitrol van het actieplan enkel financiering voorzien is voor klinisch psychologen uit het federale ELP-project en de CGG’s. Onze collega’s uit de welzijns- en gezondheidssector die nu zelf patiënt worden, kunnen niet terecht bij het gros van de klinisch psychologen. Hun wordt het recht ontzegd om goed geïnformeerd te kunnen kiezen voor een klinisch psycholoog van hun keuze. Vrije keuze van zorgverstrekker is nog steeds één van de essentiële patiëntenrechten.

Voor de VVKP is dat een zeer onbegrijpelijke keuze, gezien dit een ideale gelegenheid is om alle klinisch psychologen te laten participeren aan dit plan. Een perfecte gelegenheid om over de settings heen (ggz’ers, ELPers en zelfstandige psychologen te verbinden) met elkaar samen te werken voor het welzijn van onze collega’s.  

De VVKP heeft daarom besloten om haar beperkte mankracht en middelen voorlopig ook niet meer in te zetten voor de verdere uitrol van het plan. De vereniging wil er zijn voor alle klinisch psychologen, ongeacht waar ze tewerk gesteld zijn of in welk statuut. Wij willen verbinden en steken onze energie liever in projecten die dat ook effectief nastreven. De VVKP heeft dit in een schrijven ook laten weten aan de minister en de betrokken partners. Uiteraard blijven wij verder onze rol opnemen binnen dezorgsamen.be.

Naar de brief