De wet op de patiëntenrechten

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en een aantal patiëntenorganisaties hebben een nieuwe campagne voorgesteld om de patiëntenrechten beter bekend te maken bij zowel de patiënten als de zorgverleners. Aan de hand van 8 youtube - filmjes, één voor elk recht, maken ze de patiëntenrechten meer concreet.

Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

Geïnformeerd worden over je gezondheidstoestand

Vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie

Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijhouden patiëntendossier

Verzekerd zijn van de bescherming van zijn intimiteit

Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

Vertegenwoordiging