21-09-20
Beroep

De VVKP heeft 2 brieven laten vertrekken naar de beleidsmakers. Eentje naar aanleiding van de compensatie voor beschermingsmateriaal. Een andere brief naar aanleiding van een parlementaire tussenkomst betreffende de Psychologencommissie. Wij informeren jullie verder als we een antwoord mogen ontvangen.

Brief met betrekking tot compensatie beschermingsmateriaal

In volle Corona - crisis kondigde Minister Maggie De Block aan dat zelfstandig zorgverstrekkers geen extra "Corona" - toeslag mochten aanrekenen aan hun patiënten voor onder meer de aankoop van het nodige beschermingsmateriaal. Het RIZIV ging immers een compensatie uitwerken om die kost te dragen.

Nu blijkt echter dat die compensatie niet geldt voor het merendeel van de klinisch psychologen. De oplossing die het RIZIV heeft uitgewerkt geldt immers enkel voor de zorgverstrekkers die vallen onder de wet op de ziekteverzekering. Daar vallen klinisch psychologen vooralsnog niet onder in afwachting van een definitieve terugbetaling. 

De VVKP heeft daarop een schrijven gericht aan de verantwoordelijken binnen het RIZIV, de FOD en het kabinet om dit probleem aan te kaarten en te vragen naar een alternatieve regeling voor onze beroepsgroep. Het spreekt voor zich dat, indien een dergelijke regeling er niet zou komen, klinisch psychologen vrij zijn om de extra kosten als gevolg van de Corona - crisis al dan niet mee in rekening te brengen van de tarieven. 

Wij houden jullie verder op de hoogte. 

Brief betreffende de onduidelijkheid rond de Psychologencommissie

Er is verwarring ontstaan naar aanleiding van een parlementaire vraag betreffende de klinisch psychologen en hun verhouding tot de Psychologencommissie. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block antwoordde dat klinisch psychologen verplicht zijn zich bij de psychologencommissie in te schrijven om de titel te dragen. Wij werden door het kabinet hiervan niet ingelicht en waren oprecht teleurgesteld en verwonderd.

De belangen van de klinisch psychologen en burger staan voorop voor VVKP

Onze deontologie moet beschermd blijven, wij willen geen polemiek en betreuren het conflict met de Psychologencommissie. Wij willen verantwoordelijk kunnen handelen en wensen duidelijkheid en zekerheid over een autonoom tuchtorgaan dat het gezag heeft onze deontologie te beschermen. Bij een bevestigend antwoord van verplichte inschrijving zullen wij aandringen bij de Minister om de titelbescherming en deontologie onder gedeelde voogdij te nemen. Geef juridische zekerheid door de Psychologencommissie als tuchtorgaan te erkennen.

Naar de brief

Een teken van hoop 

Minister De Block heeft recent de VVKP samen met andere actoren uit de geestelijke gezondheidszorg uitgenodigd om te bekijken hoe het extra budget van 200 miljoen € dat het federale parlement heeft vrijgemaakt het beste ingezet kunnen worden om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken. 

Meer info