09-06-20
Beroep
Terugbetaling

De VVKP informeert u over de uitbreiding van de bestaande terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg voor de doelgroepen - 18 en 65 +.

De VVKP informeert u dat de federale overheid het aanbod terugbetaalde eerstelijnspsychologische zorg heeft uitgebreid naar de doelgroep van -18 en 65 +. Ook de mogelijkheid tot het terugbetalen van video - sessies werd voorzien in dit aanbod. Naar aanleiding daarvan hebben alle geviseerde klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen een uitnodiging gehad van de FOD Volksgezondheid om hieraan te participeren. 

Meer info over dit aanbod

Gezien de inhoud van dit project en de bijhorende voorwaarden niet gewijzigd werden, is het standpunt van de VVKP ten aanzien van dit project ook onveranderd gebleven. 

Naar het standpunt van VVKP

Tijdens de recente federale hoorzittingen met betrekking tot COVID-19 heeft de VVKP voorgesteld om de voorwaarden van dit project op 2 essentiële punten te wijzigen:

  • Laat de verplichte verwijzing door de huisarts vallen en stel (verplichte) samenwerking tussen huisarts en psycholoog voorop.
  • Laat de tarieven vrij te bepalen door de psycholoog en voorzie een vaste terugbetaling voor de patiënt.

Naar de VVKP - tussenkomst in het federaal parlement

Naar aanleiding van de oproep van de FOD bezorgde één van onze leden zijn reactie. We kregen de toestemming om deze met jullie te delen, aangezien de reactie mooi verwoordt hoe veel klinisch psychologen in Vlaanderen naar dit project kijken:


"Ik ben graag bereid hierin mee te stappen indien er ofwel de bereidheid bestaat om de terugbetaling te voorzien op het niveau van een faire verloning van de zelfstandig psycholoog; ofwel de psychologen geen maximum-bedrag op te leggen en te werken met een forfaitaire terugbetaling van de cliënt, waarin het eigen aandeel van de cliënt afhankelijk is van de psycholoog die hij/zij verkiest, en bijgevolg het daaraan verbonden tarief.
Indien deze mogelijkheid bestaat wil ik hierin graag onze cliënten de kans geven om van een grotere terugbetaling te genieten, zonder dat ik zelf aan inkomen moet inboeten."
 

Petitie betaalbare psychologische zorg

We brengen nog eens graag de petitie betaalbare psychologische zorg onder jullie aandacht die werd opgestart door een aantal collega's in het veld. De petitie staat nog steeds open en we doen een warme oproep aan onze leden om deze mee te ondersteunen. 

Naar de petitie