16-12-22
Terugbetaling
ELP

Op het begeleidingscomité werd een belangrijke vereenvoudiging van de conventie goedgekeurd. Het is nu mogelijk om zowel individuele sessies als groepssessies vlot te combineren. Ook verlaagt de drempel om in te stappen naar 4 uren. Het niet kunnen combineren van individuele sessies met groepssessies bleek een belangrijke drempel om groepssessies georganiseerd te krijgen op het terrein. De VVKP heeft deze drempel nu weg kunnen nemen.

4e wijzigingsclausule in de maak

Zoals we reeds aangaven bij de start van de conventie was deze verre van perfect en zou heel wat nog gaandeweg moeten aangepast worden. Op het begeleidingscomité werd afgesproken om een 4e wijzigingsclausule door te voeren in de conventie op vraag van de beroepsverenigingen en de collega’s huisartsen. Een vereenvoudiging van de conventie drong zich op om patiënten de gepaste zorg te kunnen bieden.

Vanaf 01 januari 2023 zal het mogelijk worden om individuele sessies te combineren met groepssessies en dit zowel voor gecombineerde trajecten binnen eenzelfde functie (ELP of Gespecialiseerde) alsook gecombineerde trajecten over de beide functies heen. Het betekent in concreto dat je bv. de 8 individuele sessies voor ELP volwassenen kunt combineren met het groepsaanbod uit de functie gespecialiseerde zorg van max. 12 sessies. We wachten nog even op de definitieve goedkeuring van deze aanpassingen door het Verzekeringscomité, maar ze zullen wel retro - actief gelden vanaf 01 januari. Met andere woorden, collega's op het terrein kunnen in de wetenschap van deze aanpassing nu wel volop groepen beginnen plannen nu dat deze belangrijke drempel is opgeheven.  

Daarnaast werd er ook afgesproken dat ook de volwassennetwerken geestelijke gezondheid de minimum drempel om in te stappen in de conventie kunnen laten zakken tot 4u. Hoewel de conventie ondertussen in de meeste plaatsen is volgelopen kampen een aantal landelijke zones nog steeds met een tekort aan collega’s. In elk geval biedt deze drempelverlaging nu ook de kans aan de vele collega’s in bijberoep om mee te doen.

De wijzigingsclausule zal nog voor de kerstvakantie goedgekeurd worden op het verzekeringscomité waarna de wijzigingen kunnen ingaan vanaf 01 januari.

EPCAP – studie

Een poging om de EPCAP – studie toegankelijker te maken voor patiënten liep weer even mis. Bedoeling was dat patiënten via de facturatie – tool hun toestemming kenbaar konden maken om mee te werken aan het onderzoek. De EPCAP – onderzoekers konden die patiënten dan rechtstreeks contacteren.

Echter, een aanpassing van de facturatie – tool maakte dat je niet kon factureren tenzij je de toestemming van de patiënten had bevraagd. Dat druist in tegen het onderzoeksprotocol (de toestemming kan ook nog bekomen worden na de intake). Dankzij de alerte ELP – collega’s konden we dit snel signaleren en heeft de administratie de tool vlug kunnen aanpassen. 

Nu blijkt ook dat de aanpassing om patiënten rechtstreeks te contacteren door de EPCAP - onderzoekers niet zal kunnen. Het proces is te complex om nog opnieuw door de diverse ethische commissies te loodsen. De aanpassing in de facturatie - tool geldt dus voornamelijk als een "friendly reminder" aan de psychologen om de patiënten te informeren over het EPCAP - onderzoek. 


Als VVKP blijft het veel energie vragen om deze conventie in goede banen te begeleiden.