03-11-22
Terugbetaling

Bij de start van de RIZIV – conventie “Financiering psychologische functies in de eerstelijnszorg via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden” gaven we al meteen aan dat deze conventie verre van perfect is en gaandeweg bijgestuurd zal worden. Welnu, onlangs werd op het verzekeringscomité al de derde wijzigingsclausule goedgekeurd.

De belangrijkste elementen die gewijzigd worden zijn de volgende:

 

  • Voor de netwerken kinderen en jongeren is het vanaf nu mogelijk om klinisch psychologen en orthopedagogen aan 4 uren te contracteren in plaats van de 8 uren. Dit was van bij aanvang van de conventie al een vraag van VVKP om zo de vele bijberoepers meer kansen te geven om in te kunnen tekenen op de conventie. De netwerken kinderen en jongeren worstelen in veel regio's om voldoende klinisch psychologen en orthopedagogen te vinden. Eén van de redenen is dat de drempel van minimum 8 uren te hoog ligt voor veel kinder - en jeugdpsychologen. Op deze manier hebben ze zelf de vrijheid om collega's een contract van een beperkter aantal uren (min. 4u) aan te bieden.
  • Er wordt voor het eerst een mogelijkheid gecreëerd om gemeenschapsgerichte psychologische interventies op te zetten. Het is nu mogelijk om groepssessies te organiseren voor grote groepen mensen zonder dat deze zich hoeven te identificeren als “patiënt”. Op die manier kunnen er op grote schaal en heel laagdrempelig vb. psycho – educatieve programma’s georganiseerd worden.
  • Het criterium van “erkende” organisatie wordt geschrapt. Dat is goed nieuws voor de vele private organisaties en groepspraktijken die werken met psychologen in dienstverband, maar die niet over een erkenning als vb. CGG of thuiszorgdienst beschikten. Zij kunnen zich nu makkelijker kandidaat stellen voor de conventie.


Als VVKP blijven we hameren op een vereenvoudiging van de conventie. Ze blijft nodeloos ingewikkeld en er is te weinig ondersteuning vanuit de administratie naar de netwerken toe in vb. hoe om te gaan met het populatiemanagement of de kwetsbare doelgroepen waardoor de verschillen tussen de netwerken veel te groot zijn. Ook het uitblijven van het beloofde communicatieplan blijft problematisch. We overwegen daarom om zelf een aantal initiatieven op touw te zetten.


Op dit moment heeft het begeleidingscomité daarom al een vierde wijzigingsclausule goedgekeurd die nu naar het verzekeringscomité gaat. Daarin zal de conventie nog eenvoudiger worden. 

  • Voor de netwerken volwassenen zal men kunnen instappen vanaf 4 u in plaats van 8 u (vooral interessant voor de landelijke regio’s waar er een tekort is aan klinisch psychologen/orthopedagogen) 
  • Het verbod op het combineren van individuele sessies en groepssessies zal komen te vervallen.

De netwerken krijgen zo een veel grotere flexibiliteit om de conventie in te zetten op de lokale behoeften.

 

Wees voorzichtig met reclame voor RIZIV – conventie

Er bereikten ons de laatste weken herhaaldelijk berichten over hoe een aantal praktijken patiënten voor de conventie proberen te werven door naar de voordelen van een lagere prijs te wijzen of hun groepsactiviteiten met vrijetijdsactiviteiten te vergelijken.

Wij wensen de collega’s bij deze te waarschuwen dat deze vorm van publiciteit als aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen geïnterpreteerd kan worden en strijdig is met onze deontologische code en de wettelijke bepalingen rond publiciteit.


Graag verwijzen we hiervoor naar volgende twee webpagina’s:
https://www.compsy.be/nl/publiciteit-door-psychologen
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/publiciteit-door-zorgverleners.aspx


Uiteraard kan een waarheidsgetrouwe informatie over de diensten en de kostprijs op de eigen webpagina wel.