16-12-22
Neuropsychologie
Terugbetaling
Psychodiagnostiek

Voor het eerst kan er nu ook terugbetaling komen voor neuropsychologische interventies vanuit het RIZIV. De terugbetaling is vooralsnog beperkt tot de behandeling van patiënten met post - COVID - 19, maar betekent opnieuw een stap vooruit in de ontsluiting van psychologische zorg.

Binnen het nieuw financieringsplan rond COVID - 19 patiënten met aanhoudende klachten wilt het RIZIV tot een aangepaste zorgaanpak komen met projecten als de Overeenkomst Post - COVID - 19.

Binnen dit project is een akkoord bereikt om voor het eerst neuropsychologische interventies terug te betalen. Terugbetaling is echter slechts mogelijk onder bepaalde voorwaarden. 

Aangezien behandelsessies enkel door een klinisch neuropsycholoog kunnen worden uitgevoerd heeft het RIZIV aan de VVKP gevraagd om een lijst van klinisch neuropsychologen aan te leveren. 

Stap voor stap weer een beetje dichter bij ons doel: de volledige ontsluiting van psychologische zorg voor al wie dat nodig heeft.

Meer info