03-11-22
Terugbetaling
Onderzoek

De onderzoekers van de EPCAP (Evaluatie Eerstelijnspsychologische zorg) vragen aan alle geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen om de nodige informatie over de EPCAP - studie te bezorgen aan hun patiënten. Er kunnen nog patiënten deelnemen tot het einde van het jaar.

Het is de bedoeling dat de nieuwe RIZIV – conventie ook wetenschappelijk geëvalueerd zal worden, dit maakte onderdeel uit van het akkoord en was een belangrijke eis van de VVKP (onder meer de zin en onzin van het onderscheid tussen de beide functies in een eerstelijnscontext).
Omwille van het korte tijdsbestek (2022 – 2023) was er volgens de administratie onvoldoende tijd om een nieuw onderzoeksdesign uit te werken en werd er gekozen om het EPCAP onderzoek uit de eerste conventie te continueren in een EPCAP 2.0 versie. Dit komt niet tegemoet aan de oorspronkelijke vraag van de VVKP, wij wilden een veel uitgebreider onderzoek dan wat er nu voorzien is in EPCAP 2.0.


Aangezien er een algemene vertraging is in het uitrollen van de conventie, is er vanzelfsprekend ook vertraging in de EPCAP – studie. Gezien het korte tijdsbestek (de conventie moet volgend jaar al geëvalueerd kunnen worden) is er slechts tijd tot het einde van dit jaar om patiënten te includeren. We vernemen dat een heel aantal collega’s zelf nog onvoldoende geïnformeerd zijn geweest over het onderzoek door de netwerken of dat de informatie verloren is gegaan door de veelheid aan info, dus willen we bij deze alle geconventioneerde collega’s nog eens herinneren aan het engagement om hun patiënten te informeren over de EPCAP – studie.

Hieronder kan je de communicatie vinden van de onderzoekers:

Nieuwsflash EPCAP-studie

Uw medewerking is noodzakelijk voor de optimalisatie van de conventie!

De EPCAP-studie ter evaluatie van de maatregel tot terugbetaling van psychologische zorg binnen de eerste lijn loopt nog tot maart 2023. Optimalisatie van de maatregel zal gebeuren op basis van de resultaten uit deze studie. Om de patiëntenpopulatie in kaart te brengen die gebruik maakt van de maatregel wordt aan álle geconventioneerde psychologen en orthopedagogen, zoals omschreven in het contract, gevraagd patiënten bij aanvang (1e of 2e sessie, individueel of groep) van de eerstelijns- of gespecialiseerde psychologische behandeling te bevragen voor deelname aan een online vragenlijst, welke ingevuld zal worden in het begin van de behandeling en na 3, 6 en 12 maanden.

Dit doet men door, met toestemming van de patiënt (en zijn/haar ouders, indien <18 jaar), het e-mailadres van de patiënt (en zijn/haar ouders, indien <18 jaar) door te geven aan het EPCAP-onderzoeksteam. Dit kan per e-mail of via de EPCAP Navigator. De deadline voor de aanmelding van patiënten is 31 december 2022.

Na aanmelding van de patiënt, wordt naar hem/haar (en zijn/haar ouders, indien <18 jaar) een vrijblijvende e-mail gestuurd met daarin alle essentiële informatie over de studie, als ook de link naar de geïnformeerde toestemming en online vragenlijst. Daarnaast zal aan de patiënt gevraagd worden of aan de hand van zijn/haar rijksregisternummer gepseudonimiseerde data inzake het zorggebruik in de 5 jaar voorafgaand aan de psychologische behandeling opgevraagd mag worden in de database van het InterMutualistisch Agentschap (IMA). 

Zowel deelname aan de online vragenlijst als de IMA-datakoppeling zijn volledig vrijblijvend en beïnvloeden op géén enkele wijze de behandeling van de patiënt. Daarnaast wordt alle data vertrouwelijk en anoniem werkt. Dit project, gefinancierd door het RIZIV en ondersteund door FOD Volksgezondheid, werd door de Ethische Commissie Onderzoek KU / UZ Leuven goedgekeurd (S64034). 

Om u te ondersteunen in de bevraging van patiënten voor deelname aan de studie werd een flyer ontwikkeld voor patiënten. Daarnaast kunt u, indien u wenst, ook gebruik maken van een toestemmingsformulier (≥18 jaar, <18 jaar) voor het gebruik van het e-mailadres van de patiënt (en zijn/haar ouders, indien <18 jaar), dit is echter niet noodzakelijk gezien mondelinge toestemming volstaat. Indien u wenst te werken met het formulier, mag deze per email (scan/foto) opgestuurd worden naar het onderzoeksteam.

Aan de hand van deze flyer krijgt u zelf een beknopt overzicht van alle relevante informatie over de patiëntenbevraging binnen de EPCAP-studie. Wenst u meer informatie, bekijk dan zeker ook deze slides of sluit aan bij één van de online informatiemomenten. Ten slotte vindt u ook alle informatie op de website maar aarzel ook niet om het onderzoeksteam te contacteren bij vragen of bezorgdheden. 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan de EPCAP-studie!