19-01-21
Corona

Het NICE publiceerde een snelle richtlijn die de verschillende multidisciplinaire gevolgen van COVID -19 in kaart brengt, waaronder heel wat psychologische problemen.

NICE publiceert richtlijnen

Het NICE (National Institute for Health and Care Excellence) heeft een snelle richtlijn gepubliceerd om de lange termijn gevolgen van COVID -19 beter op te kunnen vangen. 

Eerder zocht de nieuwe patiëntenvereniging "Post - COVID" contact met de VVKP om de vele psychologische problemen aan te kaarten waarmee COVID-19 patiënten kampen. De nieuwe richtlijn van het NICE tracht dit mee in kaart te brengen. Hulpverleners en beleidsmakers kunnen er handige aanknooppunten in vinden.

Je kan de richtlijn vinden in ons Corona - dossier onder de rubriek "Bronnen en tools voor klinisch psychologen mbt Covid - 19".

COVID - 19 patiënten worden ook in het protocolakkoord als één van de doelgroepen waarop de aangekondigde terugbetaling psychologische zorg zich zou moeten richten.