30-11-20
Corona

In ons land wordt er nog te weinig aandacht geschonken aan mensen die lijden aan de gevolgen van COVID-19. VVKP maakte kennis met post - covid, een nieuwe patiëntenvereniging. Ook het KCE bracht recent een nieuw rapport uit voor de huisartsen mbt de gevolgen van COVID-19.

De VVKP maakte kennis met post - covid. 

Post-COVID is de eerste Vlaamse vereniging door en voor ex-COVID-19-patiënten die maanden na hun besmetting nog steeds kampen met de gevolgen van het virus. De vereniging wil in dialoog gaan met beleidsmakers en knelpunten in kaart brengen, bespreekbaar maken en aanpakken. Ze wil ook de mensen in het werkveld informeren over de aandoening, zodat ze de juiste ondersteuning kunnen bieden. 

In België staat de teller ondertussen op meer dan 540 000 bevestigde COVID-19-besmettingen. Bijna 40.000 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, het overgrote deel van de patiënten bleef thuis uitzieken. Opvallend is dat in beide groepen een deel van de patiënten tot maanden na hun besmetting blijven kampen met de ernstige gevolgen van het virus. Veelvoorkomende klachten zijn ademhalingsmoeilijkheden, spierzwakte en -pijn, vermoeidheid, langdurige koorts en neurologische-, vasculaire- en hartklachten. Bij patiënten die in het ziekenhuis verbleven gaat het om zo’n 75 % van de gevallen, bij patiënten die thuis herstelden om ongeveer 10%.  
 
Deze groep van tienduizenden patiënten kampt niet alleen met ernstige gezondheidsklachten, maar heeft ook nood aan bredere zorg als gevolg van die klachten. Zo hebben sommige patiënten bijvoorbeeld financiële problemen, omdat ze niet meer of enkel deeltijds kunnen werken. Anderen hebben thuis hulp nodig, maar ook dat is niet altijd mogelijk wegens een beperkt aanbod. Het is maar een greep uit de reeks van noden waar post-COVID-19-patiënten mee geconfronteerd worden. 

Post-COVID wil vooral de hand reiken naar politiek en zorgverstrekkers, en samen met hen op zoek gaan naar oplossingen. Ze vraagt ook om als patiënten betrokken te worden bij toekomstige beleidskeuzes rond dit thema.

De vereniging ijvert voor duidelijke richtlijnen voor zorgverstrekkers en hulpverleners, en een goede afstemming tussen zorgverstrekkers, zowel in de eerste lijn als met ziekenhuizen. Daarnaast pleit de vereniging voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de situatie in België en naar de beste manier om patiënten terug naar een normaal en gezond leven te leiden. 

Meer info op www.post-covid.be
 

Het post-intensieve zorgsyndroom, een miskend aspect van de coronapandemie

KCE - rapport

Door de COVID-pandemie zijn momenteel alle schijnwerpers gericht op de intensieve zorgen en de sterftecijfers. Maar zelfs bij hun thuiskomst is de lijdensweg voor vele patiënten nog niet afgelopen, en ook de huisartsen staan mogelijk voor een nieuwe uitdaging. De kans bestaat namelijk dat we zullen worden overspoeld door een golf van ‘post-intensieve zorgsyndromen’. Het fenomeen, dat bij het grote publiek en de zorgsector nog vrij onbekend is, kan zorgen voor fysieke, psychische en cognitieve problemen bij meer dan de helft van de mensen die op de intensieve zorgafdeling hebben verbleven voor een ernstig probleem (dus niet alleen bij COVID). Vandaag publiceert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een rapport om het probleem, dat vaak wat op de achtergrond verdwijnt nadat een leven werd gered, onder de aandacht van de huisartsen te brengen. Het rapport bevat een aantal praktische tools om de eerste tekenen van PICS zo vroeg mogelijk te herkennen.

Naar ons KCE - dossier