29-11-21
Corona
Vaccinatie

Een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel beroert de gemoederen. Minister Vandenbroucke heeft aangekondigd de vaccinatie voor alle zorgberoepen verplicht te maken vanaf 1 januari 2022.

Er wordt ons regelmatig door de media of door verschillende belanghebbenden gevraagd naar ons standpunt over verplichte vaccinatie tegen COVID-19 en meer in het bijzonder over verplichte vaccinatie van zorgverleners. 


Het lijkt ons belangrijk om daarbij in eerste instantie enkele feiten in herinnering te brengen:

  • Volgens het wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid Sciensano had op 15 november 2021 92,5% van de Belgische klinische psychologen twee doses vaccin ontvangen. (België COVID-19 Dashboard – Sciensano) 
  • Wij steunen de groep deskundigen "Psychologie en Corona" (Psychology & Corona | BFP FBP (bfp-fbp.be)) die op wetenschappelijke basis advies geven aan de GEMS op hun gebied van deskundigheid, waaronder het onderzoek van motiverende processen in menselijk gedrag.

Als beroepsvereniging van klinische psychologen dienen we binnen ons competentiedomein te blijven en kunnen we dan ook geen uitspraken doen over de noodzaak tot verplichting van vaccinatie.

Wat we uiteraard wel zullen doen is nagaan welke gevolgen een eventuele verplichte vaccinatie zou hebben voor ons als zorgverleners en uw belangen daarbij te behartigen. Als de meest representatieve vereniging van klinisch psychologen, is het onze missie om te anticiperen op deze mogelijke gevolgen en uw belangen te verdedigen.

Zolang niet duidelijk is wat de concrete implicaties zijn voor de beroepsuitoefening van klinisch psychologen, kan VVKP, net als onze Waalse collega’s van de UPPCF, nog geen standpunt innemen desbetreffend. 

Er zijn immers nog veel vragen en onduidelijkheden. Wat betekent de verplichtte vaccinatie voor de klinisch psychologen in dienstverband en de zelfstandigen? Wordt het visum ingetrokken bij niet vaccinatie? Geldt de verplichtte vaccinatie ook voor zelfstandigen? Moeten zij zich vanaf januari alle 72 uren laten testen (op eigen kosten)? Gaan zelfstandigen die weigeren ook een uitkering krijgen? Voor wie zijn er uitzonderingen (bijvoorbeeld bij wie er een tegenindicatie voor vaccinatie is)?

Wij zullen derhalve het kabinet van de minister van Volksgezondheid verzoeken ons concrete antwoorden te bezorgen op deze vragen.

Graag verwijzen wij ook naar het nieuwsbericht van de Psychologencommissie die jullie informeert over de deontologische implicaties.

Naar het nieuwsbericht van de Psychologencommissie