21-01-22
Corona

U hebt misschien in de pers het standpunt betreffende verplichte vaccinatie van de expertengroep ‘Psychology & Corona’ gelezen of ervan gehoord. De expertengroep wordt ondersteund door onze federale koepel BFP. De VVKP, net als de andere verenigingen binnen de BFP, zijn vertegenwoordigd in de groep.

Wij wensen bepaalde persartikels te nuanceren wiens boodschap veel uitgesprokener was dan het basisverslag van deze groep. Wij nodigen u uit de volledige en meer genuanceerde tekst te raadplegen die u op de website van de BFP vindt.

Naar het rapport


VVKP wenst op de eerste plaats te informeren. Wij pleiten noch vóór, noch tegen verplichte vaccinatie. 


Het doel van de expertengroep "Psychology & Corona" was niet om een standpunt in te nemen of om druk uit te oefenen op de regering voor een algemene vaccinatieplicht, en nog minder om gezondheidsspecialisten, politici en ethici in de gelegenheid te stellen zich over deze mogelijke maatregel uit te spreken. Het was de bedoeling een tekst te schrijven waarin de psychologische argumenten voor en tegen verplichte vaccinatie (onder meer op het gebied van sociale cohesie, welzijn, risicoaversie en motivatie) aan bod zouden komen. Hoewel de argumenten ten gunste van verplichte vaccinatie in de meerderheid zijn, wil VVKP het genuanceerde en informatieve karakter van dit document benadrukken, in tegenstelling tot wat wellicht in de pers is gemeld.


Wij willen ook van de gelegenheid gebruik maken om erop te wijzen dat de expertengroep "Psychology & Corona" hoofdzakelijk bestaat uit academici van de verschillende psychologische faculteiten van het land, alsook een vertegenwoordiger van Franstalige clinici (UPPCF) en Nederlandstalige clinici (VVKP). Deze groep is een open groep, alle decanen van onze faculteiten psychologie werden gevraagd om de groep kenbaar te maken onder de academici en collega’s uit te nodigen om hun expertise te delen. De expertengroep is onafhankelijk en tracht adviezen te publiceren die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de wetenschappelijke literatuur in de psychologie. Naast de teksten die naar de regering worden gestuurd in het kader van de maatregelen die sinds het begin van de Covid-19-crisis zijn genomen (in verband met de motivatiebarometer), wordt er veel werk verzet om de geestelijke gezondheid van de Belgen (voortdurend) te inventariseren en te pleiten voor en deel te nemen aan de uitvoering van preventie-, ondersteunings- en interventiemaatregelen voor risicogroepen en voor de Belgische bevolking in haar geheel.


U kunt via ons onderwerpen aandragen die u relevant vindt voor de groep.