Hoe zit het met die 1500 extra psychologen?

30-11-20
Beroep

Menig psycholoog verslikte zich wellicht in zijn koffie toen minister Vandenbroucke aankondigde dat er 1500 psychologen zouden toegevoegd worden aan de eerstelijnszorg. Hoe ver staan we hier in?

We krijgen terecht heel wat vragen van onze leden over de uitspraak van onze nieuwe minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). In het duidingsprogramma Terzake kondigde hij aan dat er 1500 extra psychologen ingezet zouden worden om de eerstelijnszorg te ondersteunen. De VVKP stak meteen haar hand uit naar de minister om hier rond samen te werken.

Naar ons persbericht

Er zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd. We hebben de minister onze evaluatie van het bestaande ELP - project bezorgd alsook hem geïnformeerd over ons kompas dat voor ons dient als benchmark in de komende gesprekken/onderhandelingen. Er is de ambitie om dit keer een gedragen en goed onderbouwde financiering uit te werken voor klinisch psychologische zorg. Vanuit de VVKP juichen we die ambitie toe, al blijven we zeer voorzichtig en hebben we de minister ook gewezen op de vertrouwensbreuk die er ontstaan is tussen het beleid en het werkveld als gevolg van hoe het ELP - project tot stand gekomen is. 

Een geïntegreerde en goed onderbouwde oplossing betekent echter ook een goede afstemming met de andere actoren en vooral de andere bevoegde overheden zoals de Gemeenschappen in dit land.

Het gaat in elk geval niet om 1500 effectieve FTE klinisch psychologen, maar om een budget dat hieraan equivalent is. Het is over de besteding van dat budget dat de gesprekken gevoerd zullen worden. 

Samen met de hulp van Mentaalwijs en VVKP kon er in dit regeerakkoord, dankzij een gemeenschappelijke inzet, een substantieel bedrag vrijgemaakt worden voor de geestelijke gezondheidszorg waarbij de terugbetaling van de klinisch psychologische zorg een eerste prioriteit is. De impact van de coronacrisis en de oprechte bezorgdheid van de minister op het mentaal welbevinden van de burger maakt dat hij dit onderdeel van het regeerakkoord graag sneller zou uitgevoerd zien. 

Samen met de minister wandelen we dus op een dunne lijn om enerzijds snel psychologische ondersteuning aan de bevolking te bieden en anderzijds een goed onderbouwd en gedragen voorstel uit te werken. Dankzij de krachtige boodschap van de VVKP en het werkveld heeft de minister goed begrepen dat, in vergelijking met het proefproject rond de eerstelijnspsychologische zorg, het deze keer anders moet. 

We hopen u snel meer informatie te kunnen bezorgen. 

In het Vlaams parlement werd Minister Wouter Beke er ook al over bevraagd door parlementslid Liese Vandecasteele (PvdA), Lorin Parys (N-VA) en Freya Saeys (OpenVLD). De parlementsleden verwezen meermaals naar het overleg met VVKP.

Naar het verslag