29-10-20

Gisteren kondigde federaal minister Vandenbroucke een bijzondere maatregel aan in de strijd tegen de mentale impact van de Corona – pandemie. Maar liefst 1500 extra klinisch psychologen zouden beschikbaar gemaakt worden om de eerstelijnszorg te versterken en nauw samen te werken met de huisartsen. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen reageert verrast: “Dit is niet overlegd met de sector. We zijn erg benieuwd naar de plannen van de minister, want evident is dit niet,” stelt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder.

Het is lovenswaardig dat er werk gemaakt wordt om de klinisch psycholoog toegankelijker te maken. Door de COVID-19 pandemie staat het mentaal welzijn van velen inderdaad onder druk. Niet in het minst van zij die in de zorg staan, maar ook breder weegt de pandemie op ons mentaal welzijn. “Dat is overigens niet enkel bij de huisartsen zo, maar ook in onze praktijken zien we de aanmeldingen toenemen. Het gaat dan over mensen die last hebben van de maatregelen, angst, stress, maar bijvoorbeeld ook over voormalige COVID-19 patiënten die revalidatie nodig hebben,” legt Lowet uit. 

Ook de minister realiseert zich dat integrale gezondheidszorg aandacht voor zowel lichaam als geest omvat. In het programma Terzake pleitte Vandenbroucke expliciet voor een evenwaardige benadering van lichaam en geest. Lowet verwelkomt dat idee: “Als psychologen streven we al lang naar een bio – psycho – sociale benadering van de gezondheidszorg. We zijn verheugd dat de minister dat ook zo ziet.

De vereniging is wel bezorgd om de éénzijdige focus op de eerstelijnszorg. Ze wijst er op dat, omwille van de vele wachtlijsten, er ook heel wat ernstige problematiek zich aanmeldt bij de huisartsen en de klinisch psychologen. De VVKP wil dan ook dat het regeerakkoord zo snel mogelijk uitgevoerd wordt. “In het regeerakkoord is de terugbetaling van klinisch psychologen een eerste prioriteit. Daarvan moeten we nu gebruik maken om de bestaande praktijken uit te breiden in capaciteit en in te zetten op de samenwerking met huisartsen. Tegelijk mogen we echter de gespecialiseerde zorg zoals psychotherapie niet vergeten. Het heeft geen zin om eerst de deur open te zetten om daarna mensen weer op wachtlijsten te plaatsen.” De Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP) wil alvast zijn schouders hier mee onder zetten en vraagt dus snel overleg met het kabinet.