09-04-20
Beroep
Regelgeving

Vlot en automatisch, net zoals ze hadden beloofd! Je erkenning als klinisch psycholoog van de Vlaamse overheid kon je vorige week in je mailbox vinden.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid liet ons weten dat ze vorige week alle Vlaamse klinisch psychologen die reeds beschikten over een visum op basis van een Belgisch diploma hun erkenning als klinisch psycholoog hebben bezorgd. 

De psychologen die hun emailadres hadden doorgegeven via het portaal van de FOD kregen dit digitaal toegestuurd per mail. De anderen krijgen hun erkenning per post opgestuurd. 

De collega's met een visum op basis van een buitenlands diploma moeten nog even geduld uitoefenen. De verschillende Gemeenschappen en de federale overheid hebben nog geen overeenstemming gevonden met de te volgen procedure hierover. We hopen daar snel duidelijkheid in te verkrijgen. 

De erkenning als klinisch psycholoog is, na het visum, het sluitstuk van de Wet op de Uitoefening van de Geestelijke GezondheidszorgBeroepen. Enkel psychologen die beschikken over deze erkenning mogen de klinische psychologie autonoom beoefenen en de beroepstitel "klinisch psycholoog" dragen. 

Naar ons dossier "visum en erkenning"