Nieuw loonmodel volgens IFIC

Het nieuwe loonmodel van IFIC, wat bekrachtigd werd in een CAO tussen werkgevers en vakbonden, is het voornaamste topic op dit moment binnen de divisie. Samen met het netwerk VVPAZ (Vlaamse Verening van Psychologen binnnen Algemene Ziekenhuizen) proberen we alle informatie goed te verzamelen en de vele leden die in een beroepsprocedure zitten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat is IFIC?

IFIC is een VZW en ontwikkelt functieclassificaties voor social profitsectoren. Zij maken functiebeschrijvingen en -wegingen, voeren onderzoek naar loon- en arbeidsvoorwaarden en ondersteunen het overleg tussen de sociale partners. Om dat te verwezenlijken, werken zij nauw samen met organisaties en medewerkers op het terrein.

Vind hier meer informatie over wat IFIC is

Analyse van de nieuwe sectorale functieclassificatie volgens IFIC

Verschillende collega's hebben een grondige analyse gemaakt van de nieuwe sectorale functieclassificatie volgens IFIC. Het is duidelijk dat de functieclassificatie een aantal hiaten bevat voor de groep van klinisch psychologen. 

Lees hier de analyse van de sectorale functieclassificatie volgens IFIC

Wat te doen als ik het niet eens ben met mijn functietoewijzing?

Je zal door je werkgever een functie toegewezen krijgen. Op dat moment heb je twee keuzes: je kan jezelf herkennen in de toegewezen functie en deze aanvaarden. Ofwel kan je intern beroep aantekenen. 

vind hier Meer informatie over jouw opties

Extern beroep: indien je intern beroep verworpen wordt

Wanneer je intern beroep verworpen wordt, dan heb je de mogelijkheid om extern beroep in te dienen. De externe beroepscommissie overstijgt het niveau van de individuele voorzieningen. 

Ga naar de opties indien je intern beroep verworpen wordt

Standpunt en acties van de VVKP

De VVKP werd niet betrokken in het tot stand komen van de nieuwe functie - classificatie van IFIC. Ze vertegenwoordigt haar leden en stelt vast dat veel klinisch psychologen zich niet kunnen vinden in de nieuwe functie - toewijzing.

Meer weten over de standpunt en acties van VVKP

 

IFIC verder uitgerold in andere sectoren

Verschillende collega's melden dat IFIC verder wordt uitgerold, onder andere in de revalidatiesector, de woonzorgcentra en de Initiatieven Beschut Wonen. Er komen grote verschillen naar boven, onder andere met betrekking tot het loonhuis.

Lees hier meer over IFIC in andere sectoren