Extern beroep: indien je intern beroep verworpen wordt

Timing

Het extern beroep dient ingediend te worden ten laatste 15 dagen nadat je kennis hebt gekregen dat je intern beroep verworpen werd en ten laatste op 15/10/2018

Waar

Het extern beroep dien je in via de procesverantwoordelijke binnen je voorziening. Hij/zij maakt het over aan de secretaris van de externe beroepscommissie samen met een kopij van de beslissing van de interne beroepscommissie. Je dient ook hier een aangepast document in te vullen dat ter beschikking werd gesteld van IFIC en dat je onderaan deze pagina kunt vinden. 

Inhoud

Dezelfde regels die van toepassing zijn voor het intern beroepsformulier gelden ook voor het extern beroepsformulier. In principe kan je dus gewoon een "copy - paste" doen, eventueel nog aan te passen met feedback van de interne beroepscommissie. 

Mogelijke beslissingen

De externe beroepscommissie kan volgende beslissingen nemen: 

  • De externe beroepscommissie stelt de onontvankelijkheid van het verzoekschrift vast 
  • De externe beroepscommissie wijst definitief een sectorale referentiefunctie toe
  • De externe beroepscommissie wijst definitief een nieuwe verdeling van hybride functies toe
  • De externe beroepscommissie wijst definitief een categorie toe in het kader van een ontbrekende functie