Standpunt en acties van de VVKP

Standpunt

De VVKP maakte vrijwel meteen na de bekendmaking van de laatste CAO duidelijk dat ze zich niet kan vinden in de nieuwe functie - toewijzing. Deze is voor de psychologen hopeloos verouderd en gewoonweg fout met betrekking tot de nieuwe wetgeving. 

Bovendien betekent het nieuwe loonhuis, zeker in in functie 5070 psycholoog een groot loonverlies voor klinisch psychologen, wat eigenlijk onaanvaardbaar is gezien we al minder goed vergoed worden in vergelijking met de collega's in de ons omringende buurlanden. 

Bekijk hier het persbericht van BFP en VVKP.

Acties

  • Flash berichten werden uitgestuurd naar de leden om hen te wijzen op het risico van de nieuwe functie - classificatie en een oproep om massaal intern beroep aan te tekenen, zeker tegen de toewijzing van functie 5070 Psycholoog
  • IFIC werd aangeschreven om hen te wijzen op het feit dat ze ons niet betrokken hadden en dat klinisch psychologen zich niet konden herkennen in de nieuwe functie - indeling. We kregen een beleefd antwoord dat we de psychologen niet de "stuipen op het lijf mochten jagen" en dat men ons dossier "ten gepaste tijde" aan de sociale partners zou voorleggen tijdens één van de jaarlijkse onderhoudsprocedures. 
  • Ondertussen werden ook de werkgevers zenuwachting van onze acties en verspreidde Zorgnet - Icuro een boodschap onder haar leden (de directies van de verschillende voorzieningen) een schrijven waarin men onder andere de loonsimulaties van onze collega's probeerde onderuit te halen. 
  • De VVPAZ onderhoudt een dropbox - folder met daarin een verzameling van documentatie en voorbeelden van interne beroepsformulieren. Wil je hier graag toegang toe, dan kan je Stefaan Decorte mailen via cmlp@telenet.be(link stuurt een e-mail)

Wat zal de VVKP nog ondernemen?

De CAO voorziet in een jaarlijkse onderhoudsprocedure waarin de functies herbekeken, aangepast en aangevuld kunnen worden. De VVKP wil hiervan gebruik maken om de functies voorzien voor psychologen aan te passen aan de klinische realiteit. Ze zal hiervoor rechtstreeks zich richten tot IFIC en de vakbonden, maar ook in overleg treden met Zorgnet - Icuro. Jullie kunnen ons helpen door als vakgroep te vragen dat jullie voorziening een "ontbrekende functie" meldt aan IFIC via het formulier C. De collega's van de VVPAZ werkten verschillende ontbrekende functies uit die je hiervoor kan hanteren en die je onderaan deze pagina kunt terugvinden.