IFIC verder uitgerold in andere sectoren

Wat is IFIC ook al weer?

IFIC is een VZW en ontwikkelt functieclassificaties voor social profitsectoren. Zij maken functiebeschrijvingen en -wegingen, voeren onderzoek naar loon- en arbeidsvoorwaarden en ondersteunen het overleg tussen de sociale partners. Om dat te verwezenlijken, werken zij nauw samen met organisaties en medewerkers op het terrein.

Meer info.

Protest psychologen

IFIC werd voor het eerst uitgerold in de federale sector. Van bij aanvang waren er grote problemen voor psychologen, zowel inhoudelijk als met de functie - indeling en bijhorende loonschalen. Inhoudelijk klopten de functies niet, ook juridisch niet. Bovendien zagen we dat heel wat collega's werden ingedeeld in een basisfunctie "Psycholoog" die het werken als klinisch psycholoog in een voorziening ernstig tekort deed. Tot slot betekende kiezen voor een functie "Psycholoog" toch een gevoelig loonverlies voor de meeste psychologen. De sector tekende dan ook massaal beroep aan tegen de functie - toewijzingen. Deze beroepen werden quasi allemaal verworpen. Momenteel loopt de onderhoudsprocedure waarin we hopen/verwachten dat de functies van psycholoog en diensthoofd psychologische dienst herzien zullen worden en tevens uitgebreid. 

Meer info in dit nieuwsbericht.

Wat moet ik nu doen als ik mijn functie - indeling kreeg toegewezen?

Laat je vooral individueel goed bijstaan. Je werkgever is je verplicht een gedetailleerde berekening te bezorgen zodat je je loonsituatie goed kunt vergelijken. De verschillen kunnen erg groot zijn. Zo melden collega's uit de woonzorgcentra dat zij er wel degelijk op vooruit gaan in tegenstelling tot hun collega's in de federale voorzieningen. 

Ondanks het feit dat de onderhoudsprocedure lopende is om de functies te herbekijken, vinden we het toch belangrijk om consequent te handelen en ook hier collega's zoveel als kan op te roepen om beroep aan te tekenen wanneer de functie van 5070 "Psycholoog" wordt toegekend. De meeste collega's voeren immers veel ruimere taken en verantwoordelijkheden uit dan aangegeven in deze functie. Net zoals bij de collega's uit de federale voorzieningen vragen we je om je werkgever te motiveren om een formulier C ontbrekende functie in te vullen. Op die manier kan je ons mee helpen om de druk hoog te houden op het proces van de onderhoudsprocedure.

Meer info.

Sluit je aan bij de divisie voorzieningen!

De divisie voorzieningen groepeert de VVKP - leden die actief zijn in een federale, gemeenschaps - of private voorziening en werd opgericht expliciet met de bedoeling om te luisteren naar de noden van de collega's in loondienst. IFIC is uiteraard een belangrijk thema. Sluit je aan bij de divisie door een seintje te geven aan Bart Jansen en breng de bezorgdheden van jouw sector mee rond de tafel zodat we samen kunnen kijken wat VVKP voor jullie kan betekenen. 

Meer info.