Wat te doen als ik het niet eens ben met mijn functietoewijzing?

Je zal door je werkgever een functie toegewezen krijgen. Op dat moment heb je twee keuzes: je kan jezelf herkennen in de toegewezen functie en deze aanvaarden. Ofwel kan je intern beroep aantekenen. 

Functie aanvaarden

Het kan zijn dat je werkgever je een functie toebedeelt, waarin je jezelf op basis van je huidige functieprofiel in herkent. In dat geval zal je een keuze moeten maken of je reeds instapt in het nieuwe IFIC - loonhuis of je blijft in het oude systeem en pas later instapt. 

Hoe zien de nieuwe loonbarema’s er uit en word ik daar als psycholoog beter van?

Het akkoord voorziet in een stapsgewijze invoering waarbij de nieuwe lonen op lange termijn volledig zouden moeten gerealiseerd worden. 

Waarom stapsgewijze?  Omdat er geen geld is om het plan, dat voorziet in hogere aanvangswedders, die dan weliswaar wat meer afvlakken (zorgen dat er meer loon is als je jong bent en het ook meer nodig hebt is een deel van de achterliggende redenering), ook effectief te betalen. 

Nieuwe werknemers zullen meteen in de eerste fase verloond worden.

In deze eerste fase betekent het nieuwe loonmodel een verbetering voor bijna 65 % van de werknemers. Gemiddeld stijgen de lonen met een bedrag van circa 50 euro bruto. Dit cijfer zal echter heel verschillend zijn voor individuele werknemers. 

Je werkgever is je verplicht om een duidelijke vergelijking te maken tussen je huidige verloning (inclusief eventuele functie - toeslagen) en het nieuwe IFIC - model. Je bent geenszins verplicht om in te stappen!

Wanneer je functie 5070 psycholoog krijgt toebedeeld, kijk dan zeer goed je vergelijking na! Simulaties hebben uitgewezen dat je in vergelijking met het huidige loonbarema 1.80 sowieso zo'n 0,90% verliest, maar als je rekening houdt met eventuele functietoeslagen bovenop je 1.80 loonbareman, dan kan dat verlies oplopen tot zo'n 9,63% op een volledige loopbaan. 

Functie niet aanvaarden

In dat geval diende je intern beroep aan te tekenen. De mogelijkheid tot intern beroep is ondertussen verlopen. Momenteel zijn de externe beroepen lopende. Zie Stand van zaken met betrekking tot IFIC.