Permanente vorming eerstelijnspsychologie

Visie

Eerstelijns psychologische zorg (ELP) is gericht op het verhogen van de psychologische zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt binnen zijn of haar context en dichtbij huis. Deze zorg wordt verstrekt aan kinderen, adolescenten, volwassen, ouderen met mild tot matige psychische klachten en meer specifiek ook aan kwetsbare groepen die op korte termijn hulp willen. ELP kan vanuit een mono- of multidisciplinaire context bijdragen aan vroegtijdig opsporen en behandelen van psychologische problemen. Dit kan dit leiden tot een meer efficiënte organisatie van de gezondheidszorg.

Doel van de opleiding

In de PEV ELP worden de deelnemers opgeleid in het hanteren van een generalistisch eerstelijns-psychologisch denkkader. Binnen deze opleiding wordt gekozen voor het KOP-model bij volwassenen en het Prop-model bij kinderen en jongeren (Rijnders, Heene, Debruyne & Haeck, 2010, 2015). Op basis van dit denkkader leren de cursisten op systematische wijze psychologische problemen analyseren en behandelmethoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve kortdurende psychologische hulp te bieden.

Deze opleiding bereidt voor op het zelfstandig aanbieden van deze ELP zorg aan verschillende patiëntengroepen met uiteenlopende problemen. De zorg kan verstrekt worden in het kader van samenwerkingsverbanden met andere zorgverstrekkers.

Toelatingsvoorwaarden

  • Master in de Psychologie of de Pedagogische wetenschappen
  • Afgestudeerd binnen richting klinische psychologie, gezondheidspsychologie, school-psychologie of orthopedagogiek
  • Minimaal 6 maanden klinische ervaring in het domein van de psychologische zorg voorafgaand aan de opleiding.

De opleiding wordt beperkt tot 40 deelnemers. Deze groep wordt in functie van de doelgroep (kinderen / volwassenen) opgesplitst in groepen van 20 deelnemers.

Getuigschrift

Er wordt door de coördinerende universiteit een Getuigschrift van Permanente vorming in de Eerstelijns Psychologische Zorg afgeleverd mits het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en het slagen op de evaluaties hiervan.

Studiegeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt 2500 euro per opleidingsjaar van de tweejarige cyclus, inclusief overhead en inschrijving op de rol.

Programma

De opleiding bestaat uit workshops, supervisie, persoonlijke ontwikkeling en coaching bij casusconceptualisatie.
In alle onderdelen wordt praktijk- en competentiegericht gewerkt.

Per jaar zijn er 12 workshops waarvan een deel voor de volledige groep en een deel opgesplitst voor volwassenen en kinderen/ jongeren.

  • Het eerste jaar wordt gestart met een basisopleiding in de generalistische principes, met aandacht voor non-specifieke vaardigheden en trans-diagnostische modellen (bv. interventies gericht op piekeren, assertiviteit, coping, zelfbeeld, emotie-regulatie, relaxatie…). 
  • Het tweede jaar wordt er ingegaan op meer specifieke problemen per doelgroep (bv. problemen in de partnerrelatie, de werksituatie, de opvoeding, functionele lichamelijke klachten, verslaving….).

Periode en plaats 

De opleiding wordt afwisselend georganiseerd door één van de universiteiten. Momenteel is de opleidingscyclus 2018 - 2020 lopende aan de VUB. 

Docenten

De hoofdopleiders van de organiserende universiteit en de vormingscentra leiden de opleiding. De docenten die instaan voor de workshops hebben bijzondere expertise in specifieke toepassingen van de ELP-zorg.

Inschrijvingsmodaliteiten

Indien u meer informatie over deze opleiding wenst of u kandidaat wil stellen dient u contact op te nemen met info@elp-academie.be. Dan krijgt u meer info over de opleiding als ook een formulier tot kandidaatstelling.

Nuttige documentatie