Nota over de eerstelijnspsycholoog

Geen nieuw gegeven. 

De eerstelijnspsycholoog (ELP) is geen nieuw gegeven. Al jaren werken klinisch psychologen in België binnen de eerstelijnszorg, met succes. In navolging van de proefprojecten in het leven geroepen door Minister Vandeurzen werd binnen de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) een werkgroep “eerstelijnspsychologie” opgericht om de eerstelijnspsychologen te verenigen en een dialoog te bewerkstellingen om het beleidswerk van de VVKP te ondersteunen. 

Vroegtijdig, generalistisch én kortdurend.

De ELP is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt binnen zijn of haar context en dichtbij huis. Het is een (vroegtijdige) klinisch psychologische begeleiding, generalistisch én kortdurend. 

Doelgroepen.

DE ELP werkt met kinderen, adolescenten, volwassen, ouderen en kwetsbare groepen. Binnen de ’groep van eerstelijnspsychologen kunnen zich specialisaties voordoen; bv. vooral gericht op kinderen en adolescenten of vooral gericht op ouders. De ELP kan gesitueerd worden binnen artikel 107 (functie 1), alsook binnen artikel 11. Het aanbod van de ELP vult andere vormen van psychosociale ondersteuning binnen de (geestelijke) gezondheidszorg aan. De organisatie waarbinnen de ELP opereert, verschilt enorm. Verschillende doelgroepen maken immers gebruik van verschillende structuren , mede bepaald door de “health literacy” van de patiënt. 

Resultaten en verwachtingen.

Wanneer structureel ingebed binnen de eerstelijnszorg kan kortdurende begeleiding door de ELP leiden tot een vroegdetectie en –interventie, meer zelfredzaamheid van de patiënt en zijn of haar context, en (mede hierdoor) een verhoogde efficiëntie van de gezondheidszorg. De ELP leidt tot patiënt empowerment door het faciliteren van de organisatie van de zorg door de patiënt. 

Lees hier de volledige nota over de eerstelijnspsycholoog

 

Permanente vorming eerstelijnspsychologie

Ondertussen werd één van de adviezen uit de nota al omgezet. Een permanente vorming eerstelijnspsychologie zal voor het eerst van start gaan in het academiejaar 2016 - 2017.