08-06-21
Koen Lowet

BIG - register

Om als psycholoog in het Nederlands gezondheidssysteem te kunnen werken dien je geregistreerd te zijn in het BIG - register, Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Dat register is te vergelijken met onze WUG - wet, Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. 

In het BIG - register zijn er 2 categorieën voor psychologen: de GezondheidsZorg psycholoog en de Klinisch Psycholoog.

Meer info over het BIG - register

Verhouding Vlaamse klinisch psycholoog ten aanzien van Nederlandse GZ - psycholoog

De opleiding psychologie in Nederland is wat anders opgebouwd dan de Vlaamse opleiding. In Vlaanderen volg je een 5 - jarige masteropleiding in de psychologie (met een specifieke afstudeerrichting). Daarna kon je aan de slag in de gezondheidszorg. 

In Nederland heb je een 4 - jarige masteropleiding die beschouwd wordt als een basisopleiding, maar waarmee je nog niet aan de slag kan in de gezondheidszorg. Nederlanders volgen nog een 2 - jarige specialisatie opleiding tot GezondheidsZorgpsycholoog, waarna ze nog verder kunnen specialiseren naar Klinisch Psycholoog.

De Vlaamse klinisch psycholoog is dus zeker niet gelijkgeschakeld aan de Nederlandse klinisch psycholoog.

Daarom dat de 4 - jarige Nederlandse master niet in aanmerking kwam om de titel van psycholoog te dragen in België en omgekeerd Vlaamse klinisch psychologen niet zomaar geregistreerd raakten op het BIG zonder een bijkomende specialisatie - opleiding. 

In Nederland wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe structuur voor de psychologische beroepen in het BIG. 

Meer lezen?

Wat betekent de recente erkenning in de WUG nu?

Sinds 2016 is de klinisch psycholoog in België erkend als een autonoom gezondheidszorgberoep. Door het toevoegen van een extra jaar professionele stage is de opleidingsduur van een Vlaamse klinisch psycholoog nu gelijkgeschakeld met de Nederlandse GezondheidsZorgpsycholoog. De eerste stages gaan van start in 2022. 

In gesprekken tussen de VVKP en de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid van het BIG - register blijkt dat, eens de professionele stage in voege is, men kan kijken naar een vlottere wedererkenningsprocedure. Tot dan moet echter elke Vlaamse klinisch psycholoog zijn beroepskwalificaties aantonen. Daarbij kan het zijn dat de Commissie bijkomende opleidingen, stages oplegt of vraagt om de kwalificaties aan te tonen via een proef. 

Hoe raak ik nu erkend op het BIG - register?

Als Vlaams klinisch psycholoog dient u uw beroepskwalificaties te laten erkennen. Dat doet u via de website van het BIG, waar een heldere procedure in 7 stappen staat beschreven. 

De Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid zal uw aanvraag beoordelen en naar alle waarschijnlijkheid bijkomende opleidingen of stages opleggen of u de mogelijkheid geven om een proef af te leggen. Men is wettelijk verplicht om u de beide opties voor te stellen. Wees u er echter van bewust dat een bekwaamheidsproef steeds op maat opgesteld dient te worden. Dit betekent dat er soms behoorlijk wel wat tijd overheen kan gaan, eer u de proef kunt aanvangen.

Naar de procedure erkenning beroepskwalificaties. 

Leden van de VVKP kunnen steeds beroep doen op de vereniging voor ondersteuning in hun aanvraag. 

En in de toekomst?

Binnen onze Europese koepel EFPA werkt de VVKP hard aan het vraagstuk van Europese mobiliteit. Het Europees kwaliteitscertificaat Europsy zou daarvoor als basis moeten dienen. 

De VVKP vindt het belangrijk dat Vlaamse klinisch psychologen van eenzelfde mobiliteit moeten kunnen genieten als pakweg artsen of verpleegkundigen. Hiervoor dienen echter nog een aantal stappen gezet te worden. 

In het volgende beleidsplan 2021 - 2023 hoopt de VVKP het Europsy - certificaat in België te kunnen uitreiken. Tegelijkertijd wordt er binnen EFPA gestart met het harmoniseren van de diverse nationale wetgevingen. 

Dit is één van de redenen waarom onze gedelegeerd bestuurder een mandaat opneemt binnen het directiecomité van de Europese koepel.

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie verzamelt expertise over de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties, en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Voorzieningen

De Divisie Voorzieningen adviseert het VVKP-bestuur over de unieke positie van collega’s die in loondienst aan de slag zijn in een voorziening (e.g. algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg).

Forensische Psychologie

De Divisie Forensische Psychologie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.