07-12-20
Beroep
wet

Er ligt een voorstel in het parlement klaar om de psychologisch consulenten te erkennen als gezondheidszorgberoep. Dat voorstel kwam tot stand na samenwerking tussen de VVKP en de Beroepsvereniging Psychologisch Consulenten

In het federale parlement heeft Els Van Hoof een wetsvoorstel neergelegd om de psychologisch consulenten (bachelors in de toegepaste psychologie) te laten erkennen als één van de ondersteunende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg.

Dit wetsvoorstel is tot stand gekomen na een goede samenwerking tussen de VVKP en de Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten. We hopen dat het een goede basis kan vormen voor een verdere vruchtbare samenwerking, zowel op het terrein als tussen de verenigingen.

Het dossier zal nu enerzijds verder besproken worden in het federale parlement, anderzijds ligt het ook op de tafel van de Federale Raad van de GGZ - beroepen ter advies.

Naar het wetsvoorstel

Naar ons dossier: de klinisch psycholoog als autonoom gezondheidszorgberoep