18-12-20
Terugbetaling

Een laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe conventie.

De eerste bijeenkomst van de transversale overeenkomstencommissie geestelijke gezondheidszorg heeft plaats gevonden op het RIZIV. De aanwezigen kregen tekst en uitleg over het nieuwe protocolakkoord wat de verschillende ministers van volksgezondheid recent hebben afgesloten met betrekking tot de structurele versterking van de geestelijke gezondheidszorg in dit land. 

Meer toelichting over het protocolakkoord kan je hier vinden. 

Initieel ging het om een budget van zo'n 151 miljoen € (inclusief het bestaande budget voor de ELP - projecten). Recent sloot de minister van volksgezondheid nog een akkoord met zijn collega's van arbeid en middenstand om een bijkomend budget van 11 miljoen € toe te voegen specifiek om de ondernemers en zelfstandigen psychisch te ondersteunen. Hoewel dat budget een significante verhoging is, is dit budget nog steeds bijlange niet voldoende om alle cliënten bij alle klinisch psychologen terug te betalen. Hier moeten we ons ten zeerste bewust van zijn. Er is een engagement opgenomen in het regeerakkoord om een groeitraject op te nemen. Voor ons is het dus belangrijk dat de fundamenten van de nieuwe conventie een duurzame ontwikkeling van onze discipline mogelijk maken volgens de principes van ons kompas

Vlak na de kerstvakantie gaat een kleine werkgroep van start om de conventie inhoudelijk uit te werken. Zowel VVKP als UPPCF zijn daarin vertegenwoordigd. Wij bereiden ons voor samen met de collega's van UPPCF en de collega's orthopedagogen van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen en de Association Francophone des Orthopédagogues Francophones. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte.