Oproep: actualiseer uw tarieven!

18-06-20
Terugbetaling

Leden signaleren ons dat er nog steeds heel wat verouderde tarieven circuleren bij de verwijslijsten van de mutualiteiten. We hebben er alle belang bij om deze geactualiseerd te houden, want de overheid baseert zich onder andere hierop om te bepalen wat een "marktconform tarief" is.

Verschillende leden maakten ons er op attent dat de verwijslijsten van de verschillende mutualiteiten in dit land erg verouderde gegevens lijken te bevatten, vooral met betrekking tot de gevraagde tarieven. 

We begrijpen dat dit wellicht niet meteen vanboven op uw "to do" - lijstje staat, maar we willen u wel wijzen op het belang hiervan. De overheid maakt onder andere gebruik van deze verwijslijsten om te bepalen wat volgens haar een "marktconform" tarief is. Zo werden onder meer de tarieven bepaald voor het huidige project rond de eerstelijnspsychologische financiering.

Willen we dus billijk vergoed worden, dan moeten we er uiteraard ook zelf aan denken om onze tarieven geactualiseerd te houden. Neem daarom een kijkje op de verwijslijst van de mutualiteiten waar u een overeenkomst mee hebt gesloten en laat uw tarieven zo nodig aanpassen.