21-11-19
Terugbetaling
standpunt

De Nederlandse collega's van het NIP melden dat vanaf 2022 de DBC-systematiek in de geestelijke gezondheidszorg vervangen zal worden door het zorgprestatiemodel. In 2019 is een programma gestart waarin het NIP en andere partijen samenwerken aan de uitwerking en implementatie van het model én aan de ontwikkeling van de zorgvraagtypering.

Vanaf 2022 gaat de DBC-systematiek in de GGZ Zvw, maar ook de GBGGZ-systematiek, vervangen worden door een nieuwe bekostigingssystematiek: Het zorgprestatiemodel. Het wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

De hoofdlijnen van het model zijn al bekend. Per 1 juni 2019 is een programma gestart waarin veldpartijen waaronder het NIP samenwerken aan de verdere uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering: het programma zorgprestatiemodel ggz en fz.

Meer informatie over deze tendens in Nederland

Het VVKP is erg gelukkig met deze tendens. Een systeem waarbij enkel behandelingen gefinancierd worden aan specifieke diagnoses gaat immers lijnrecht in tegen onze opvatting hoe klinisch psychologische zorg zou gefinancierd moeten worden. 

Naar het voorstel van financiering tot klinisch psychologische zorg