09-07-20
Beroep
Terugbetaling

De CM past haar voordeel "Psychotherapie" aan. Klinisch psychologen kunnen vanaf nu ook optreden als verwijzers.

De CM betaalt vanuit haar aanvullende verzekering al lang "psychotherapie" terug. Vanuit de optiek dat psychotherapie een "gespecialiseerde" behandeling is, cfr. de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen, heeft de CM altijd gewerkt met een verwijzing.

Na de uitbreiding van het aanbod eerder dit jaar, heeft de CM nu, mede op verzoek van de VVKP, haar lijst van verwijzers aangevuld met klinisch psychologen/orthopedagogen alsook ziekenhuisafdelingen of - diensten. Dit zal de samenwerking op het terrein en in het bijzonder in de groepspraktijken alleen maar ten goede komen. Klinisch psychologen kunnen vanaf nu dus ook optreden als verwijzer voor psychotherapie. 

De VVKP blijft in constructieve dialoog met de CM omtrent haar aanbod in de aanvullende verzekering met als doelstelling om te komen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle psychologische dienstverlening naar de bevolking toe. 

Wij doen dit volgens de visie en de principes die we als vereniging een aantal jaren geleden hebben uitgewerkt in ons voorstel tot financiering klinisch psychologische zorg.