12-05-20
Terugbetaling

CD&V - politica Els Van Hoof dient een interessante resolutie in om de drempels naar psychologische zorg weg te werken. VVKP herkent een aantal van haar basisprincipes in dit ontwerp. Een resolutie is belangrijk want het betekent een politiek engagement waar we de politiek op kunnen blijven aanspreken.

CD&V - politica Els Van Hoof diende een parlementaire resolutie in om de drempels van het huidig terugbetalingssysteem weg te werken en klinisch psychologen meer inspraak te geven. Concreet stelt de resolutie het volgende voor:

 • Een gelijkwaardige benadering van de geestelijke gezondheidszorg ten aanzien van de somatische gezondheidszorg
 • Een absolute prioriteit maken van nabije, toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare psychologische zorg, in het bijzonder voor kinderen & jongeren
 • Een groeipad om tegen 2030 naar een verdubbeling te gaan van het budget voor geestelijke gezondheidzorg
 • Een verdere uitwerking van de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen en een financiering voor de professionele stage
 • De oprichting van een eigen overeenkomstencommissie binnen het RIZIV, een psycho - mut:
  • Deze zou een volwaardige financiering voor psychologische zorg moeten uitwerken
  • Marktconforme honoraria moeten uitwerken
  • Het vastleggen van praktijkpremies en andere stelsels die moeten bijdragen tot een kwaliteitsvolle psychologische zorg
  • Het uitwerken van een organisatie - en financieringsmodel voor psychologische zorg zonder toelatingsvoorwaarden met betrekking tot de doelgroep en de ernst van de problematiek. 

NAAR DE RESOLUTIE

De VVKP stelt dat deze resolutie in belangrijke mate tegemoet komt aan de principes uit haar eigen financieringsvoorstel. Vooral het streven naar gelijkwaardigheid, een financiering die kwaliteit beoogt en een eigen plek voor klinisch psychologen spreken erg aan. Het KCE - rapport, waar de resolutie vaak naar verwijst, is een interessant uitgangspunt, maar niet alles is lineair toepasbaar in ons werkveld. Zo maakt de VVKP een voorbehoud rond het toepassen van een getrapte zorg. Wij zijn eerder voorstander van een "matched care". Iedereen moet zo snel en en zo vlot mogelijk de juiste hulp krijgen.

Vandaag starten in de federale commissie Volksgezondheid hoorzittingen rond de impact van COVID-19 op het psychisch welzijn van de bevolking. Deze hoorzittingen komen er op verzoek van de sector, o.a. Mentaalwijs ondersteund door de VVKP.