Begroting ziekteverzekering: meer dan 30 miljard euro voor duurzame gezondheidszorg

12-11-20
Beroep
Terugbetaling

Het RIZIV laat weten dat de begroting van de ziekteverzekering voor volgend jaar goedgekeurd is. Een stijging van 7,5 % ten opzichte van vorig jaar waarvan een belangrijk deel naar onze sector zal komen.

De ziekteverzekering zorgt voor een betaalbare en toegankelijke zorg. Voor het jaar 2021 wordt de begrotingsdoelstelling verhoogd tot meer dan 30 miljard euro. Dat is een stijging met meer dan 2 miljard in vergelijking met vorig jaar of een procentuele stijging met 7,5 %.

Deze globale begrotingsdoelstelling bevat 1,2 miljard euro extra om op een structurele wijze belangrijke nieuwe initiatieven te financieren, zoals:

  • Het verplegend kader versterken via zorgpersoneelsfonds,
  • via het sociaal akkoord gezondheidsberoepen aantrekkelijker maken
  • de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg.

Een belangrijk deel van die middelen zullen dus aangewend worden om de terugbetaling van klinisch psychologen prioritair te regelen, conform het regeerakkoord. De VVKP zal erover waken dat die middelen aangewend worden op een manier die ons zal toelaten om onze discipline op een autonome en kwaliteitsvolle wijze te beoefenen zoals beschreven in ons kompas

Meer info op de website van het RIZIV

Naar ons dossier over de terugbetaling