VVKP lanceert nieuwe database

We investeerden in een nieuwe database die beantwoordt aan de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering, waardoor onze leden in staat zijn om een online portfolio bij te houden. De VVKP heeft daarmee een belangrijk hulpmiddel om de lidmaatschappen vlot te beheren. Leden vinden een handig overzicht van al hun ledenvoordelen in hun profiel.

Naar het ledenprofiel

Verzet tegen manier waarop de eerste terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg georganiseerd werd.

Ondanks alle druk vanuit het beleid bleef de VVKP consequent in haar standpunt met betrekking tot de financiering eerstelijnspsychologische zorg: dit is geen werkbaar model om psychologische zorg te financieren. De zelfstandig klinisch psycholoog, de goedkope superman/vrouw, heeft geen goesting.

Naar het VVKP - standpunt

VVKP werkt aan nieuwe IFIC - profielen

De divisie voorzieningen werkt volop aan nieuwe IFIC - profielen. VVKP kan zich immers niet vinden in de huidige IFIC - regeling en heeft de klinisch psycholoog op de lijst laten zetten van de beroepen die prioritair behandeld dienen te worden.

Naar ons dossier "IFIC"

Jouw praktijk GDPR - proof?

VVKP ontwikkelde tools voor klinisch psychologen om hun praktijk GDPR-proof te maken. Deze kan je terug vinden in je ledenprofiel.

Naar het ledenprofiel

Onderzoek naar de professionele toestand van klinisch psychologen

Op verzoek van VVKP maakte de Psychologencommissie een budget vrij om een onderzoek te organiseren naar de professionele toestand van klinisch psychologen in België. Meer dan 7000 deelnemers namen ondertussen deel!

Naar het evenement

VVKP sluit zich aan bij de Staten - Generaal GGZ!

Samen ijveren we voor een betere geestelijke gezondheidszorg en versterken we onze samenwerking met de andere partners naar aanloop van de verkiezingen! We brachten ook zelf een verkiezingsmemorandum uit.

Naar ons verkiezingsmemorandum: investeren in een kwaliteitsvolle psychologische zorg loont

Federaal parlement keurt professionele stage goed

Dankzij bemiddeling van de VVKP tussen de Federale en de Vlaamse overheid raakt de professionele stage voor klinisch psychologen definitief goedgekeurd. Het KB erkenningscriteria werd gepubliceerd waardoor de noodzakelijke visa uitgereikt kunnen worden.

Naar het dossier "stage"

VVKP versterkt de samenwerking met haar kringen

Aan de hand van een samenwerkingscharter verduidelijkten we de aard van de samenwerking tussen VVKP en haar lokale afdelingen. Er werden werkingsbudgetten ter beschikking gesteld.

Naar onze regionale kringen

2 nieuwe divisies werden opgestart

Dit jaar werden 2 nieuwe divisies opgestart: de divisie forensische psychologie en de divisie klinische ouderenpsychologie. Het blijft voor VVKP ongelofelijk belangrijk leden inhoudelijk te verzamelen en te ondersteunen. Het bestuur is ook samengesteld uit een afvaardiging van de divisies. Een divisie psychodiagnostiek is in opstart. Ben je geïnteresseerd om een divisie te volgen? Laat je email - adres dan achter op de divisie - pagina.

Naar een overzicht van onze divisies

VVKP werft nieuwe beleidsmedewerker aan

Met de komst van Ulrike Kool brachten we onze staf weer op volle sterkte. Ulrike neemt de rol van kringcoördinator over van Lynn Delfosse en zal de VVKP meer in staat stellen om te focussen op projecten. 

Betere mobiliteit tussen Vlaanderen en Nederland

Met de komst van het visum is het VVKP werk beginnen maken van Europese mobiliteit. We hebben de Nederlandse overheid geïnformeerd over de nieuwe wet GGZ - beroepen en onderhandelen verder over procedures.

Meer informatie?

VVKP - delegatie in Moskou

Een delegatie van VVKP was aanwezig tijdens het Europees Congres van Psychologie in Moskou. Expertise rond wetgevende kaders, E - health, psychotherapie en seksueel geweld werden uitgewisseld. Onze gedelegeerd bestuurder werd verkozen in het Europees Directiecomité van EFPA, waardoor VVKP makkelijker toegang heeft tot de kennis van onze Europese collega's. 

Klinisch psychologen participeren volop aan de voorlopige Zorgraden

Dankzij VVKP werden de lokale kringen verplichte partner bij de opstart van de Zorgraden die de nieuwe eerstelijnszones moeten organiseren. Hiermee verzekeren we de plek van het psychologisch denken in de eerstelijnszorg.

Meer dan 191.000 reageerden positief op de VVKP - campagne!

Naar aanleiding van de tiendaagse van de geestelijke gezondheid vroeg de VVKP meer aandacht voor geestelijke gezondheid en het belang van psychologische interventies. We lanceerden een campagne waarin we vroegen aan iedereen om ervoor uit te komen dat ze al in gesprek zijn geweest met een psycholoog.

Naar de campagne

We hielpen meer dan 100 collega's met hun visum

De FOD Volksgezondheid startte dit jaar met de uitreiking van de visa. VVKP hielp haar leden verder met de aanvraag voor hun visum. We werken samen met het NARIC aan een betere procedure en communicatie voor de collega's met een buitenlands diploma.

Naar ons dossier "Visum en erkenning"

Studiedag E-health in de klinische praktijk: hype of hulp?

We organiseerden dit jaar weer een succesvolle studiedag rond een toegepast en relevant thema voor klinisch psychologen. De reacties waren positief en de samenwerking met QITonline was vruchtbaar!

Naar een terugblik over de studiedag

VVKP lanceert nieuwe website!

Een huzarenstukje, maar en passant, lanceerden we ook nog eens een nieuwe website. Deze moderne site moet ons toelaten om het beroep en de discipline nog beter te promoten en de psychologengemeenschap beter te informeren. 

Naar de website

Nieuwe ledenvoordelen

Het lidmaatschap zou zichzelf moeten terugbetalen. Dat is ons motto en hebben we ook dit jaar weer waar gemaakt door 2 nieuwe ledenvoordelen toe te voegen aan ons aanbod. Tank goedkoper bij Q8 en beveilig je mailverkeer met Zivver!

Naar een overzicht van onze ledenvoordelen