Onze levens spelen zich steeds meer online af, virtuele relaties bestaan naast reële relaties, technologische toepassingen vergezellen vanzelfsprekend ons doen en laten. 

De toegang tot informatie is nagenoeg onbeperkt en gegevensdeling en - verwerking zijn in een muisklik gerealiseerd. 

De digitale revolutie doet zich ook voor in de gezondheiszorg, weliswaar in verschillende snelheden: waar de medische zorg al jaren gebruik maakt van bijzonder geavanceerde technologie, is de geestelijke gezondheidszorg nog vrij ambachtelijk te noemen. Waarom e-mental health zo moeilijk landt in de geestelijke gezondheidszorg, is niet helemaal duidelijk. Het vormt het uitgangspunt van de studiedag die VVKP, samen met QIT, organiseert. E - health kan een antwoord bieden op de talrijke uitdagingen waarmee we in de klinische praktijk geconfronteerd worden: aanbieden van laagdrempelige zorg, zorgen voor continuPiteit in hulpaanbod, bevorderen van zelfwerkzaamheid en autonomie van cliënten, wegwerken van wachtlijsten. 

Maar is E-health het antwoord waarop de klinische praktijk zit te wachten?

Of gaat het eerder om een hype die veelbelovend lijkt, maar niet verzoenbaar is met het ambacht van psychologen?

Programma

Met het laatste onderzoek op zak heeft Dr. Tom van Daele ons ingeleid in de dag en de voor- en nadelen van technologie in de praktijk toegelicht. Bekijk hier zijn presentatie.

Achteraf hebben onze collega's van QiT online Dr. Nele Stinckens & Claude Missiaen een interactieve pols gedaan om na te gaan wat de deelnemers van de studiedag van technologische tools in de praktijk vinden. Verrassend genoeg was het resultaat gelijkaardig aan hun studie en deelden ze met ons de opportuniteiten en moeilijkheden van E-health. Bekijk hier hun presentatie

De belevenisbeurs tijdens de lunchpauze gaf de deelnemers dan de kans om het hele spectrum van e-health eens te bekijken, gaande van interventies zelf uitvoeren, naar GDPR en verzekeringskwesties tot aan de verschillende tools die al gebruikt worden in preventie, eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. 

Bij de parallelsessie in de namiddag mochten de vier verschillende sprekers hun inzichten delen:

Met WASH! konden we de hele dag genieten van een andere kijk op hulpverlening - technologie bij hulpvraag en hulpaanbod humoristisch in beeld gebracht.

We bedanken ons bij iedereen die deze studiedag een bijzondere, toekomstgerichte maar ook kritische dag heeft gemaakt en kijken al uit naar de volgende keer dat we jullie mogen uitnodigen in 2020!

Nuttige documentatie