Dossiers

VVKP bundelt haar kennis binnen verschillende thematische dossiers. Op deze pagina geven we je een overzicht van de voornaamste dossiers waar we als vereniging mee bezig zijn. 

Sommige dossiers zijn inhoudelijk verbonden aan één of meerdere van onze divisies. Je kan deze zoeken door de betreffende divisies aan te vinken. Je kan ook gebruik maken van de zoekfunctie om gericht meer informatie te vinden over het dossier waar je naar op zoek bent.

Kan je bepaalde informatie niet terugvinden? Neem dan gerust contact met ons op!

File is locked for logged out users

Psy4psy

10-07-23
Ellen Excelmans

Dit dossier bundelt alle info rond Psy4Psy, een project met de steun van het fonds dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, om meer aandacht te geven aan (zelf)zorg voor psychologen die het moeilijk hebben in de uitoefening van hun beroep.

File is locked for logged out users

VVKP behartigt uw belangen!

28-03-23
VVKP

Dit dossier geeft beter weer hoe we als beroepsvereniging de belangen van de klinisch psycholoog verdedigen, ongeacht waar deze actief is en onder welk statuut (als zorgverstrekker, docent, onderzoeker, beleidsmedewerker, …).

File is locked for logged out users

Elektronisch patiëntendossier

06-03-23
Ellen Excelmans

Dit dossier bundelt alle info over het elektronisch patiëntendossier (EPD) waarover elke gezondheidszorgberoeper dient te beschikken, zoals voorzien in de kwaliteitswet.

File is locked for logged out users

Financiering psychologische zorg

06-12-22
Koen Lowet

Dit dossier bundelt alle info rond de verschillende financieringsmogelijkheden die er zijn voor psychologische zorg in België. Vanuit VVKP werken we hard aan om onze zorg toegankelijker te maken voor iedereen.

File is locked for logged out users

Financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones

04-11-22
Koen Lowet

Dit dossier bundelt alle informatie over de nieuwe RIZIV-conventie betreffende de financiering van psychologische zorg via netwerken en lokale samenwerkingsverbanden.

File is locked for logged out users

BTW

23-08-22
Koen Lowet

Klinisch psychologen zijn voortaan, net als alle andere zorgverstrekkers, vrijgesteld van BTW voor alle handelingen die zij stellen met een therapeutisch doeleinde. De oude BTW - vrijstelling is hierdoor niet langer meer van toepassing op ons.

File is locked for logged out users

Wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering

01-08-22
Koen Lowet

De sokkelwet was één van de grote wetgevende hervormingen aan de WUG - wet. Ze treedt in werking op 01 juli 2021, al zijn er nog heel wat onderdelen die later van start kunnen gaan.