10-07-23
Ellen Excelmans

Voorstelling van het project

Regelmatig lezen we berichten over ellenlange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Psychologen geven nochtans het beste van zichzelf om hun patiënten de zorg te geven die ze verdienen. Soms lopen ze zichzelf voorbij: ze kunnen geen neen zeggen tegen al die zorgvragen en persen er nog een afspraak bij; vaak ten koste van hun eigen zelfzorg.

Als zorgverstrekkers zijn psychologen kwetsbaar. Ze hebben voor hun beroep gekozen om mensen te helpen en grenzen aangeven lijkt in strijd hiermee. Niets is minder waar. Goede zelfzorg is voorwaarde om goed voor anderen te zorgen. Geen enkele patiënt heeft baat bij een uitgeputte psycholoog met compassion-fatigue! Toch zien we in de praktijk heel wat collega's over hun grenzen gaan met het risico op burn-out tot gevolg.

Daarom zullen we met de steun van het fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, een psy4psy community uitbouwen: we willen meer aandacht voor (zelf)zorg en een laagdrempelig zorgaanbod ontwikkelen voor psychologen in nood.

Psy4psy community

In dit project willen we eerst en vooral een psy4psy netwerk oprichten.  Een psy4psy is een aanspreekpunt in de lokale kring voor psychologen die het moeilijk hebben in de uitoefening van hun job.  Een psy4psy is een collega die begrijpt waar psychologen in de praktijk op botsen.  Samen wordt er gezocht naar wat nodig is om verder te kunnen.  

Lijst van psy4psy in jouw buurt

Soms is er meer nodig dan een collegiale babbel.  Daarom willen we ook een verwijslijst aanleggen: een lijst van psychologen die vertrouwd zijn met de aanpak van werkgerelateerde stressklachten, overspanning en burn-out en die bereid zijn om collega's te helpen om weer de psycholoog te zijn die ze willen zijn.  

verwijslijst

 

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.