10-10-22
Ellen Excelmans

Voorstelling van het project

Regelmatig lezen we berichten over ellenlange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Psychologen geven nochtans het beste van zichzelf om hun patiënten de zorg te geven die ze verdienen. Soms lopen ze zichzelf voorbij: ze kunnen geen neen zeggen tegen al die zorgvragen en persen er nog een afspraak bij; vaak ten koste van hun eigen zelfzorg.

Als zorgverstrekkers zijn psychologen kwetsbaar. Ze hebben voor hun beroep gekozen om mensen te helpen en grenzen aangeven lijkt in strijd hiermee. Niets is minder waar. Goede zelfzorg is voorwaarde om goed voor anderen te zorgen. Geen enkele patiënt heeft baat bij een uitgeputte psycholoog met compassion-fatigue! Toch zien we in de praktijk heel wat collega's over hun grenzen gaan met het risico op burn-out tot gevolg.

Daarom zullen we met de steun van het fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, een psy4psy community uitbouwen: we willen meer aandacht voor (zelf)zorg en een laagdrempelig zorgaanbod ontwikkelen voor psychologen in nood.

Psy4psy community

In dit project willen we eerst en vooral een netwerk van vertrouwenspsychologen oprichten.  Een vertrouwenspsycholoog is een aanspreekpunt in de lokale kring voor psychologen die het moeilijk hebben.  Ze doen een eerste inschatting en leiden de psycholoog in nood toe naar de gepaste zorg.   Deze collegiale ondersteuning is met andere woorden een vorm van vroegdetectie en - interventie.

Lijst van vertrouwenspsychologen

Daarnaast willen we een psy4psy verwijslijst aanleggen: een lijst van psychologen die vertrouwd zijn met de aanpak van werkgerelateerde stressklachten, overspanning en burn-out en die bereid zijn om collega's te helpen om weer de psycholoog te zijn die ze willen zijn.  

Psy4psy verwijslijst

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.