VVKP roept op tot een sereen debat over de nood tot zelfexpressie en het professioneel handelen.

11-01-21

Psychologe en seksuologe Kaat Bollen werd door een collega aangeklaagd voor de Psychologencommissie omdat die aanstoot nam aan haar gedrag in de publieke sfeer omdat die onder meer de waardigheid van het beroep zou aantasten. Kaat werd veroordeeld tot een waarschuwing en besloot daarop zelf af te zien van het dragen van de titel van psycholoog. 


De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen wil in de eerste plaats onze democratische rechtsstaat respecteren. “De Psychologencommissie is een onafhankelijk publiek orgaan, bij wet geregeld om de titel van psycholoog te beschermen en te waken over het deontologisch gedrag van diegene die ingeschreven zijn op haar lijst,” legt Lowet uit. “Als beroepsvereniging willen we absoluut de onafhankelijkheid kunnen garanderen van de collega’s die zich geëngageerd hebben als tuchtrechter. Wij zullen ons dan ook individueel niet uitspreken over deze casus.

Toch is de grootste wetenschappelijke en professionele vereniging van klinisch psychologen niet doof voor de kritiek en het tumult die de uitspraak veroorzaakt. “Het klopt dat deze zaak de harten van psychologen beroert, want ze raakt ons in iets wat essentieels is in ons mens – zijn, namelijk de nood tot zelfexpressie. Het is een proces waarbij we velen van onze cliënten in bijstaan. Het feit dat een collega hier veroordeeld wordt, ten dele, omwille van hoe ze zichzelf uit, maakte vele emoties los,” geeft Lowet grif toe. 

Recent werd er binnen de VVKP een nieuwe divisie opgericht, de divisie Diversiteit, die zich onder andere bezig zal houden met het respect voor de individuele verschillen tussen mensen en de gelijkwaardige benadering van iedereen. “Collega’s van de divisie diversiteit zijn in hun pen gekropen om uiting te geven aan de emoties en de verontwaardiging die er leeft onder de psychologen en ruimer in de samenleving. Met die vragen willen we een sereen debat onder de psychologen en met de Psychologencommissie samen met de wetgevende macht om te bekijken hoe we met deze vragen kunnen omgaan,” stelt Lowet voor.

Naar het opiniestuk

Feitelijk

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen is de wetenschappelijke en professionele vereniging van klinisch psychologen in Vlaanderen. Ze vertegenwoordigt meer dan 2250 clinici, academici en studenten. De klinisch psycholoog is een autonoom gezondheidszorgberoep onder de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid.

De Psychologencommissie is een publiek orgaan, bij wet geregeld om de titel van psycholoog te beschermen en te waken over het deontologisch gedrag van diegenen die de titel van psycholoog wensen te dragen. Het niet meer kunnen dragen van de titel heeft geen gevolgen voor het uitoefenen van de klinische psychologie.