Voorstel op tafel voor uitstel GPP

23-02-24

Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft een voorstel ingediend om de implementatie van de in december aangekondigd gesuperviseerde professionele praktijk (GPP) opnieuw met twee jaar uit te stellen. Als beroepsvereniging zijn we teleurgesteld en vinden we dit een gemiste kans, zowel voor de pas afgestudeerde collega’s als voor de (verdere) professionele ontwikkeling van het veld.

Deze GPP had de bedoeling een praktijkjaar te zijn die pas afgestudeerden zouden kunnen aanvatten bij het begin van hun professionele loopbaan. De achterliggende filosofie was een gedegen ondersteuning van jongere collega’s en verdere opwaardering en professionalisering van het autonome beroep van klinisch psycholoog, waar we ons als beroepsvereniging volledig in konden vinden.

Dat men een voorstel tot uitstel doet is niet geheel verrassend: ook wij stellen vast dat de algemene organisatie en praktische omkadering van de GPP nog onvoldoende gevorderd is om succesvol van start te kunnen gaan.

Als VVKP blijven we expliciet pleiten voor een verdere implementatie van de GPP volgens de vastgelegde krijtlijnen. We roepen de federale overheid dan ook op om samen met ons de nodige maatregelen te nemen zodat de verdere uitrol van dit dossier zo snel mogelijk kan worden hervat. We hopen dat deze federale regering, net zoals VVKP, de toekomst van onze klinisch psychologen en hiermee het mentaal welzijn van dit land hoog op haar agenda plaatst.

Lees hier meer over het voorstel tot uitstel