Persberichten

Het belang van geestelijke gezondheid in "the war on drugs"

26-01-23
Patrick Luyten

VVKP-ondervoorzitter Patrick Luyten schreef met een paar collega's experten een artikel over de verslavingsproblematiek die deels aan de oorsprong ligt van het drugsprobleem in ons land. In het artikel dat in Knack verscheen stellen ze de vraag of het inzetten op preventie en toegankelijke psychologische zorg geen efficiëntere manier is om drugsmisbruik (en de criminaliteit die hiermee gepaard gaat) tegen te gaan.

Nieuwsflash IFIC

01-02-22
Koen Lowet

In deze berichtgeving geven we een laatste stand van zaken wat betreft de uitrol van IFIC.

World Mental Health Day October 10, 2021

11-10-21
EFPA

A press release from EFPA, the umbrella organization in Europe, on the accasion of World Mental Health Day. This year’s World Mental Health Day theme from the WHO, “Mental health care for all: let's make it a reality” is an important call for improving access to mental health care and for reducing mental health inequalities in Europe.

60.000 zelfstandige zorgverstrekkers aan het adres van Vlaamse regering: "Laat ons samen die geïntegreerde zorg naar een hoger niveau tillen."

07-10-21
Filip Horemans

Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ)*, binnen de Federatie Vrije Beroepen, roept de Vlaamse regering op om de kracht van haar 60.000 zelfstandige zorgverstrekkers maximaal in te zetten voor een betere, geïntegreerde zorg, waarmee in één klap aanzienlijke gezondheids- én budgettaire winsten kunnen worden geboekt. "Die samenwerking kan alleen maar voordelen opleveren", zegt Hilde Deneyer, voorzitter van het OZZ en zelf apotheker.

Vanaf 01 september start de uitrol van het plan geestelijke gezondheid (en niet de terugbetaling van de psycholoog)

13-09-21
Koen Lowet
Johan Vermeeren

Vanaf 01 september starten we met het toegankelijker maken van psychologische zorg in de eerstelijnszorg via geestelijke gezondheidszorg netwerken en lokale samenwerkingsverbanden. Als gevolg van een historisch akkoord tussen heel wat partners binnen het RIZIV kunnen deze netwerken van start gaan met het coördineren van psychologische zorg in de eerstelijnszorg. Ze krijgen een specifiek budget om psychologische zorg te organiseren via lokale zelfstandigen en zorgstructuren van de eerste lijn.

Vanaf 01 september start de uitrol van het plan geestelijke gezondheid (en niet de terugbetaling van de psycholoog)

12-09-21
Koen Lowet

Vanaf 01 september starten we met het toegankelijker maken van psychologische zorg in de eerstelijnszorg via geestelijke gezondheidszorg netwerken en lokale samenwerkingsverbanden. Als gevolg van een historisch akkoord tussen heel wat partners binnen het RIZIV kunnen deze netwerken van start gaan met het coördineren van psychologische zorg in de eerstelijnszorg. Ze krijgen een specifiek budget om psychologische zorg te organiseren via lokale zelfstandigen en zorgstructuren van de eerste lijn. Dit is een gezamenlijk persbericht van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen.

Geen loonsverhoging voor klinisch psychologen. Volstrekt onaanvaardbaar!

16-02-21
Koen Lowet

De overheid beloonde de zorgsector voor haar ongeziene inspanningen tijdens deze Corona – crisis. Het vrijgemaakte budget zal gebruikt worden om de IFIC – hervorming helemaal door te kunnen voeren. Voor de klinisch psychologen betekent dat echter geen verbetering. “Compleet onaanvaardbaar,” Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de VVKP uit zijn ongenoegen: “net als de andere collega’s in de zorg werken ook wij in bijzonder moeilijke omstandigheden. Wij worden opnieuw genegeerd. Dit is niet meer verdedigbaar.”

VVKP roept op tot een sereen debat over de nood tot zelfexpressie en het professioneel handelen.

11-01-21
Koen Lowet

De zaak Kaat Bollen beroert de gemoederen, zowel onder de psychologen alsook ruimer in de samenleving. “De mate waarin zelfexpressie het professioneel handelen raakt, raakt ons als psychologen in de kern van onze identiteit. We moeten daar als groep sereen over in gesprek gaan met elkaar,” stelt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

VLAAMSE ZELFSTANDIGE ZORGVERSTREKKERS DRINGEN AAN OP DUIDELIJKE VACCINATIESTRATEGIE: "BETREK ONS HIERBIJ!"

07-01-21
Koen Lowet

De Vlaamse zelfstandige zorgverstrekkers, verenigd in het OZZ*, zijn zéér bezorgd over de berichten in de media rond de Corona-vaccinatiestrategie. De berichten spreken van vertraging en bovendien is het niet duidelijk wanneer de zelfstandige zorgverstrekkers gevaccineerd zullen worden. Zelfstandige zorgverstrekkers garanderen de reguliere zorg in de eerste lijn en zijn meestal niet verbonden aan ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Zij willen duidelijkheid over wanneer zij voorzien zijn in de vaccinatiestrategie. De eerstelijnszorg moet gegarandeerd blijven. Hiervoor is snelle vaccinatie en betrokkenheid van alle erkende gezondheidsberoepen cruciaal.

Eerste lijn vraagt duurzame erkenning van nieuwe rol

16-11-20
Koen Lowet

Ook tijdens deze tweede Coronapiek stellen de zorgverstrekkers op de eerste lijn alles in het werk om de zorg voor de patiënt optimaal te laten verlopen, bijvoorbeeld via de nieuwe zorgraden. Ze hebben daarvoor een aantal taken opgenomen die buiten hun standaard takenpakket vallen, en heel wat bijkomende menselijke en financiële inspanningen vragen. Erkenning van hun nieuwe rol dringt zich op, vinden ze. Want een zorgzame en veerkrachtige samenleving vergt samenwerking en geïntegreerde zorg, tegen een duurzame prijs.