Persberichten

Eerste lijn vraagt duurzame erkenning van nieuwe rol

16-11-20
Koen Lowet

Ook tijdens deze tweede Coronapiek stellen de zorgverstrekkers op de eerste lijn alles in het werk om de zorg voor de patiënt optimaal te laten verlopen, bijvoorbeeld via de nieuwe zorgraden. Ze hebben daarvoor een aantal taken opgenomen die buiten hun standaard takenpakket vallen, en heel wat bijkomende menselijke en financiële inspanningen vragen. Erkenning van hun nieuwe rol dringt zich op, vinden ze. Want een zorgzame en veerkrachtige samenleving vergt samenwerking en geïntegreerde zorg, tegen een duurzame prijs.

1500 extra psychologen, eindelijk kans op geïntegreerde zorg?

29-10-20
Koen

Reactie van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen op de aankondiging van minister Vandenbroucke om 1500 extra psychologen in te zetten in de eerstelijnszorg.

Werelddag Geestelijke Gezondheid, 10 oktober 2020 VVKP vraagt om snel werk te maken van de beloofde investeringen in onze GGZ – capaciteit

09-10-20
Koen Lowet

Naar aanleiding van de Werelddag Geestelijke Gezondheid vraagt de WereldGezondheidszorgOrganisatie (WHO) landen om werk te maken van investeringen in de uitbouw van hun geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder nu de Covid-19 crisis zo’n grote druk legt op de geestelijke gezondheidszorg van mensen. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen sluit zich aan bij deze oproep. “Wij roepen de ministers Vandenbroucke en Beke op om nu snel werk te maken van de beloofde investeringen en deze op een verstandige manier in te zetten,” aldus Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de VVKP.

Motivatie voor coronamaatregelen op dieptepunt: Dringend nood aan een motiverend kader!

19-08-20
Koen Lowet

De meest recente Motivatiebarometer van de Ugent toont een zorgwekkende daling aan. Slechts 35 % van de bevolking is nog gemotiveerd om de Corona – maatregelen op te volgen. De expertengroep ‘Psychologie en Corona’ slaat alarm. “We hebben dringend nood aan een motiverend kader,” stelt Prof. Omer Van den Bergh (KULeuven).

In 2030 gaan we naar een verdubbeling van het budget voor geestelijke gezondheidszorg.

03-07-20
Koen Lowet

De resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg is zonder meer historisch te noemen. De VVKP is dan ook bijzonder opgetogen en trots om er aan meegewerkt te mogen hebben.

Expertengroep van psychologen tevreden met nieuwe koers Nationale VeiligheidsRaad, maar vindt dat er nog aanvullingen nodig zijn.

04-06-20
Koen Lowet

De Nationale Veiligheidsraad bracht een belangrijke koerswijziging aan in haar beleid. In plaats van alles dicht, gaat nu alles weer open uitgezonderd een aantal sectoren en mits het respecteren van een basisregels. Voor het eerst brachten ook psychologen een advies uit. “We zijn blij met de nieuwe wending, al zijn er nog belangrijke aanvullingen nodig,” zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen namens de expertengroep “Psychology & Corona”.

Psychologen benadrukken dat praktijken open zijn en roepen mensen op om hun geestelijke gezondheidszorg niet uit te stellen

20-04-20
Koen Lowet

Reactie van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen op de eerste resultaten van de Sciensano - enquête met betrekking tot de impact van de Corona - maatregelen.

Uitbreiding terugbetaling psychologische hulp baart psychologen zorgen.

02-04-20
Koen Lowet

De psychologen zijn bezorgd dat deze uitbreiding haar doel zal missen. We vragen dat gezien de hoge nood aan psychologische ondersteuning in de bevolking de conventie aangepast wordt. Bovendien vraagt ze bijkomende maatregelen voor de psychosociale ondersteuning van het zorgpersoneel.

Voorkom tsunami aan psychisch leed

30-03-20
Staten-Generaal GGZ

Grote delen van de zorg voor psychische problemen laten stilvallen om de coronacrisis te bezweren? Dat komt als een boemerang terug. Overheid, veralgemeen de broodnodige zorg via telefoon of video én investeer meer in het basisaanbod, zoals u allang belooft.

Hoe hou je jezelf gezond?

20-03-20
Koen Lowet

De Corona - maatregelen en in het bijzonder de quarantaine/sociale isolatie hierin, leggen een zware mentale belasting op de bevolking. De VVKP bundelde de voornaamste tips uit de WHO, internationale en nationale experten. We willen u vragen om deze tips mee maximaal te helpen verspreiden. We staan aan de vooravond van een piek aan psychische problematiek. Net zoals we er alles aan doen om de besmettingspiek van het virus te vermijden, moeten we ook trachten om deze piek van mentale problematiek af te vlakken.