Persberichten

Geen loonsverhoging voor klinisch psychologen. Volstrekt onaanvaardbaar!

16-02-21
Koen Lowet

De overheid beloonde de zorgsector voor haar ongeziene inspanningen tijdens deze Corona – crisis. Het vrijgemaakte budget zal gebruikt worden om de IFIC – hervorming helemaal door te kunnen voeren. Voor de klinisch psychologen betekent dat echter geen verbetering. “Compleet onaanvaardbaar,” Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de VVKP uit zijn ongenoegen: “net als de andere collega’s in de zorg werken ook wij in bijzonder moeilijke omstandigheden. Wij worden opnieuw genegeerd. Dit is niet meer verdedigbaar.”

VVKP roept op tot een sereen debat over de nood tot zelfexpressie en het professioneel handelen.

11-01-21
Koen Lowet

De zaak Kaat Bollen beroert de gemoederen, zowel onder de psychologen alsook ruimer in de samenleving. “De mate waarin zelfexpressie het professioneel handelen raakt, raakt ons als psychologen in de kern van onze identiteit. We moeten daar als groep sereen over in gesprek gaan met elkaar,” stelt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

VLAAMSE ZELFSTANDIGE ZORGVERSTREKKERS DRINGEN AAN OP DUIDELIJKE VACCINATIESTRATEGIE: "BETREK ONS HIERBIJ!"

07-01-21
Koen Lowet

De Vlaamse zelfstandige zorgverstrekkers, verenigd in het OZZ*, zijn zéér bezorgd over de berichten in de media rond de Corona-vaccinatiestrategie. De berichten spreken van vertraging en bovendien is het niet duidelijk wanneer de zelfstandige zorgverstrekkers gevaccineerd zullen worden. Zelfstandige zorgverstrekkers garanderen de reguliere zorg in de eerste lijn en zijn meestal niet verbonden aan ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Zij willen duidelijkheid over wanneer zij voorzien zijn in de vaccinatiestrategie. De eerstelijnszorg moet gegarandeerd blijven. Hiervoor is snelle vaccinatie en betrokkenheid van alle erkende gezondheidsberoepen cruciaal.

Eerste lijn vraagt duurzame erkenning van nieuwe rol

16-11-20
Koen Lowet

Ook tijdens deze tweede Coronapiek stellen de zorgverstrekkers op de eerste lijn alles in het werk om de zorg voor de patiënt optimaal te laten verlopen, bijvoorbeeld via de nieuwe zorgraden. Ze hebben daarvoor een aantal taken opgenomen die buiten hun standaard takenpakket vallen, en heel wat bijkomende menselijke en financiële inspanningen vragen. Erkenning van hun nieuwe rol dringt zich op, vinden ze. Want een zorgzame en veerkrachtige samenleving vergt samenwerking en geïntegreerde zorg, tegen een duurzame prijs.

1500 extra psychologen, eindelijk kans op geïntegreerde zorg?

29-10-20
Koen

Reactie van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen op de aankondiging van minister Vandenbroucke om 1500 extra psychologen in te zetten in de eerstelijnszorg.

Werelddag Geestelijke Gezondheid, 10 oktober 2020 VVKP vraagt om snel werk te maken van de beloofde investeringen in onze GGZ – capaciteit

09-10-20
Koen Lowet

Naar aanleiding van de Werelddag Geestelijke Gezondheid vraagt de WereldGezondheidszorgOrganisatie (WHO) landen om werk te maken van investeringen in de uitbouw van hun geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder nu de Covid-19 crisis zo’n grote druk legt op de geestelijke gezondheidszorg van mensen. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen sluit zich aan bij deze oproep. “Wij roepen de ministers Vandenbroucke en Beke op om nu snel werk te maken van de beloofde investeringen en deze op een verstandige manier in te zetten,” aldus Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de VVKP.

Motivatie voor coronamaatregelen op dieptepunt: Dringend nood aan een motiverend kader!

19-08-20
Koen Lowet

De meest recente Motivatiebarometer van de Ugent toont een zorgwekkende daling aan. Slechts 35 % van de bevolking is nog gemotiveerd om de Corona – maatregelen op te volgen. De expertengroep ‘Psychologie en Corona’ slaat alarm. “We hebben dringend nood aan een motiverend kader,” stelt Prof. Omer Van den Bergh (KULeuven).

In 2030 gaan we naar een verdubbeling van het budget voor geestelijke gezondheidszorg.

03-07-20
Koen Lowet

De resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg is zonder meer historisch te noemen. De VVKP is dan ook bijzonder opgetogen en trots om er aan meegewerkt te mogen hebben.

Expertengroep van psychologen tevreden met nieuwe koers Nationale VeiligheidsRaad, maar vindt dat er nog aanvullingen nodig zijn.

04-06-20
Koen Lowet

De Nationale Veiligheidsraad bracht een belangrijke koerswijziging aan in haar beleid. In plaats van alles dicht, gaat nu alles weer open uitgezonderd een aantal sectoren en mits het respecteren van een basisregels. Voor het eerst brachten ook psychologen een advies uit. “We zijn blij met de nieuwe wending, al zijn er nog belangrijke aanvullingen nodig,” zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen namens de expertengroep “Psychology & Corona”.

Psychologen benadrukken dat praktijken open zijn en roepen mensen op om hun geestelijke gezondheidszorg niet uit te stellen

20-04-20
Koen Lowet

Reactie van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen op de eerste resultaten van de Sciensano - enquête met betrekking tot de impact van de Corona - maatregelen.