02-04-20

We snappen dat de overheid snel maatregelen wil nemen, maar we vrezen dat deze uitbreiding zijn doel zal missen.” Dat zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. De psychologen vragen dat gezien de hoge nood aan psychologische ondersteuning in de bevolking de conventie aangepast wordt. Bovendien vraagt ze bijkomende maatregelen voor de psychosociale ondersteuning van het zorgpersoneel.

In een kort persbericht maakte Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid bekend dat het proefproject “Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen” uitgebreid zal worden naar -18 jarigen en 65 plussers. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen reageert bezorgd: “Het is uiteraard positief dat onze overheid oog heeft voor de enorme mentale impact van deze crisis, maar we begrijpen niet goed waarom men daar het instrument van de ELP – conventie voor gebruikt,” aldus Koen Lowet.

De terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg was een initiatief dat iets meer dan een jaar geleden werd opgestart. Toen al waarschuwden psychologen dat dit niet zou werken, de conventie sloot immers totaal niet aan bij de dagdagelijkse klinische praktijk. Die voorspelling bleek uit te komen, nog geen 20% van het voorziene budget werd gebruikt. Psychologen kozen er voor om in hun praktijk verder te werken dan in te stappen in het project. 
De overheid weet dit zeer goed, we snappen dan ook niet waarom men volhardt in een beleid wat niet werkt, terwijl de nood zo hoog is,” reageert Lowet verbaasd. Nochtans is de oplossing volgens de psychologen vrij eenvoudig. “Wij vragen dat de conventie op 2 punten aangepast wordt: Maak de drempel tot de psycholoog zo laag mogelijk door geen verwijzing meer te eisen van de arts en betaal een vast bedrag terug per consultatie zodat de psycholoog alle vrijheid heeft om zijn behandeling vorm te geven,” aldus Lowet. 

De psychologen blijven vooralsnog voorzichtig: “De aanpassingen moeten nog besproken worden op het RIZIV, hopelijk brengt dat meer duidelijkheid en wordt de conventie toch nog aangepast zodat ze werkbaar wordt en mensen de broodnodige hulp kunnen krijgen. Zoniet dreigt ook deze maatregel immers een maat voor niets te worden.” 

De VVKP vraagt bovendien ook om bijzondere maatregelen voor het zorgpersoneel en doet daarbij een opvallend voorstel. “We mogen niet vergeten dat, naast de burgerbevolking, ook ons zorgpersoneel enorm onder druk staat en mentale ondersteuning nodig zal hebben, nu, maar ook na deze crisis. We stellen daarom voor dat iedereen die in de zorg actief is, toegang krijgt tot een vorm van mentale begeleidingscheques, naar analogie met het systeem van de loopbaanbegeleidingscheques. Het zorgpersoneel kan dit dan inzetten wanneer ze de begeleiding effectief nodig hebben. Niet iedereen zal immers op hetzelfde moment hinder ondervinden van deze extreem moeilijke omstandigheden”, legt Lowet uit.

De vereniging benadrukt tenslotte dat de praktijken van psychologen open en bereikbaar zijn. Iedereen die mentale ondersteuning nodig heeft kan terecht bij zijn lokale psycholoog en stelt zijn of haar zorg best niet uit. Een psycholoog in je buurt kan je vinden via https://vvkp.be/zoek-psycholoog.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder, koen.lowet@vvkp.be, 0476/383454